System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 roku w Krakowie odbyła się Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej. Główny temat konferencji brzmiał „Changes, Challenges, Responsibility”. Obrady krakowskiej konferencji MUG skoncentrowane były wokół wyzwań przed jakimi stoi współczesny świat geograficzny, a problematyka dotyczyła głównie rozpoznania zachodzących zmian środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz odpowiedzi na nie.

Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany przed dr hab. Krzysztofa Migałę, prof. UWr. oraz przez dr hab. Macieja Kryzę. Podczas sesji posterowej mieliśmy okazje promować nasz projekt oraz zaprezentować jego główne założenia i cele.

15 lipca w Ekocentrum we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe, organizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz partnerów. Celem spotkania było wypracowanie możliwych do zrealizowania we Wrocławiu sposobów redukcji niskiej emisji. Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany ze strony beneficjenta (Uniwersytet Wrocławski) przez Anettę Drzeniecką-Osiadacz, Magdalenę Korzystkę-Muskałę, a ze strony współbeneficjent (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przez panie Barbarę Kwiatkowską-Szygulską oraz Świętosławę Żyniewicz. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele lokalnych organizacji ekologicznych.

Chcieliśmy serdecznie zaprosić zainteresowane osoby i instytucje do do udziału w pracach Komitetu Sterującego naszego projektu. Celem prac komitetu jest opiniowanie realizowanych przez nas zadań. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie informacyjnej.

W dniu 01.07.2014 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie odbył się siódmy Dzień informacyjny programu Life+, zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta cykliczna impreza pomyślana jest jako forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy Beneficjentami realizującymi projekty w ramach programu LIFE. Stanowi również okazję do zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Na konferencji projekt LIFE-APIS/PL reprezentowali Anetta Drzeniecka-Osiadacz i Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

W czerwcu 2014 roku na terenie Wrocławia ustawione zostały pierwsze tablice informujące o projekcie LIFE-APIS/PL.

Tablice zostały zamontowane na terenie Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przy stacji monitoringu powietrza WIOŚ przy al. Wiśniowej. W najbliższym czasie kolejne tablice projektowe zostaną rozstawione na terenie Dolnego Śląska oraz w najważniejszych urzędach we Wrocławiu.

Wzór tablic informacyjnych Projektu LIFE-APIS/PL

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin