System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

21 listopada 2014 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadzono kolejne testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Sodar będzie stanowił istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Przypominamy, że sodar powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. Z naszej strony za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

5 listopada 2014 r. dostarczono nam pyłomierz do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, który będzie częścią mobilnej stacji pomiarowej. Przekazaniu pyłomierza towarzyszyło krótkie przeszkolenie.

Mobilna stacja pomiarowa w naszym Projekcie będzie zbierała dane na obszarze Dolnego Śląska w miejscach w których nie ma stałego monitoringu. Dane te będą służyły do weryfikacji wyników modelowania jakości powietrza.

6 października 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL. Spotkanie to podsumowywało pierwszy rok naszej pracy. Na początku koordynator projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz dokonała krótkiego omówienia aktualnych spraw organizacyjno-finansowych , zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z zapytaniami ofertowymi oraz ogłoszonymi przetargami. Ustalono również przybliżony termin pierwszego spotkania Komitetu Sterującego.

Dziś w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery pełną parą ruszyły pierwsze testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Powstające urządzenie będzie stanowiło istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Urządzenie powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. W projekcie LIFE-APIS/PL za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

W dniach od 19-23 września 2014 roku we Wrocławiu odbył się XVII Dolnośląski Festiwal Nauki. Festiwal był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania dzieciom i młodzieży tematyki związanej z jakością powietrza oraz promowania projektu LIFE-APIS/PL wśród najmłodszych.

W ramach naszego projektu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowano dwa wykłady dla najmłodszych. Pierwszy pt. „Czego nie widzisz, a czym oddychasz? Czyli o mikro potworach latających w powietrzu”, przygotowany we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Ochrony Środowiska, miał na celu zapoznanie najmłodszych z zanieczyszczeniami mogącymi występować w powietrzu. Studentki zaprezentowały kilka doświadczeń laboratoryjnych, które w prosty sposób ilustrowały te zanieczyszczenia.

Druga przygotowana przez nas propozycja to zajęcia pokazowo-warsztatowe pt. „Czy słońce i wiatr napędzą świat?”, które prezentowały różne formy i sposoby wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Zajęcia dla przedszkolaków przeprowadzili Dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik projektu) oraz dr Tymoteusz Sawiński (specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin