System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Naszego Projektu) i Piotr Muskała (specjalista ds. modelowania jakości powietrza) wystąpili w Magazynie Europejskim Plus w Radiowej Jedynce. W programie opowiedzieli o naszym Projekcie i jakości powietrza na Dolnym Śląsku.

Program został wyemitowany na antenie Radiowej Jedynki w sobotę 28.05.2015 r.

Programu można posłuchać TUTAJ.

13 maja 2015 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się Konferencja "Pracownia miast" zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. "Pracownia miast" stanowi forum wymiany opinii i dialogu między samorządowcami, mieszkańcami oraz naukowcami, ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Jest narzędziem do wypracowywania pomysłów i praktycznych wskazówek, co zrobić, żeby miasta stały się miejscem lepszym do życia. Druga edycja "Pracowni miast" została rozpoczęta we Wrocławiu i była podzielona na dwa panele tematyczne: o zanieczyszczonym powietrzu we Wrocławiu oraz o transporcie przyszłości.

Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany przez Annę Urbanowską z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Barbarę Kwiatkowską-Szygulską, Agnieszkę Mikołajczyk i Świętosławę Żyniewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Naszego Projektu) wystąpiła w programie "EKO Wrocław". Odcinek reportażu dotyczył poruszał problemy: niskiej emisji we Wrocławiu oraz zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie. Zachęcał również do korzystania z Programu KAWKA.

Program został wyemitowany na antenie TVP Wrocław we wtorek 12.05.2015 r.

Program można obejrzeć TUTAJ

29 kwietnia 2015 r. podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pracownicy Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery mieli okazję przybliżyć projekt LIFE-APIS/PL wrocławskiemu środowisku naukowemu. Podczas spotkania koordynatorka Projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Tymoteusz Sawiński (w Projekcie specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia) zaprezentowali informacje o programie LIFE+ oraz szczegółowe założenia Projektu LIFE-APIS/PL. Informacje te uzupełnił referat pt. „Ocena warunków biometeorologicznych jako element systemu prognozowania i ostrzegania w ramach projektu LIFE-APIS/PL”.

W dniach od 16 - 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja „Jakość powietrza a zdrowie”. Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu LIFE-APIS/PL. Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin