System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 6 do 10 lipca 2015 r. prowadziliśmy badania terenowe w Górach Izerskich, których celem było pozyskanie danych referencyjnych dla modelu WRF. W ramach pięciodniowej kampanii pomiarowej, na Polanie Izerskiej zainstalowaliśmy dwie stacje pogodowe (2 m.n.p.g oraz 10 m.n.p.g.) mierzące: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, temperaturę punktu rosy, wilgotność względną oraz ciśnienie atmosferyczne. Badaliśmy również pionową strukturę atmosfery przy użyciu naszego mobilnego SODAR-u. Uzupełnieniem kampanii były cztery stanowiska pomiaru temperatury i wilgotności powietrza zainstalowane w miejscach o odmiennej charakterystyce rzeźby i pokrycia terenu.

W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się szkolenie z zakresu stosowaniu modelu SMOKE (Sparse Martix Operator Kernel Emissions) do przetwarza danych emisyjnych dostarczonych przez Współbeneficjenta do postaci wymaganej przez model jakości powietrza WRF-Chem.

Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała i Piotr Muskała wzięli udział w 31ST International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, która odbyła się w dniach 22-26 czerwca 2015 r. w Bratysławie (Słowacja). Konferencja była bardzo dobrą okazją do promowania naszego projektu, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promujące nasz projekt. Podczas sesji posterowej mieliśmy okazję przedstawić założenia naszego projektu oraz pokazać wyniki naszych prowadzonych przez nas prac.

19 czerwca 2015 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery (ZKiOA) Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach naszego Projektu.
Podczas spotkania koordynator projektu, Anetta Drzeniecka-Osiadacz przedstawiła podsumowanie ostatnich działań prowadzonych w ramach Projektu. Następnie Barbara Kwiatkowska-Szygulska (przedstawiciel współbeneficjenta – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przedstawiła najważniejsze informacje na temat stanu jakości powietrza w województwie dolnośląskim na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska – klasyfikacja stref 2014.

Ostatnio na forum publicznym coraz częściej dyskutowana jest potrzeba powszechnego dostępu do przejrzystej i wiarygodnej informacji o jakości powietrza. W ramach Projektu LIFE-APIS/PL chcemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, tworząc system informowania mieszkańców Dolnego Śląska o prognozach stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz warunków biometeorologicznych. W tym celu pracujemy nad uruchomieniem geoportalu oraz aplikacji mobilnej, umożliwiających swobodny dostęp do szczegółowych informacji o jakości powietrza w naszym regionie.

Ważną częścią projektu będzie również zainstalowanie na terenie Dolnego Śląska 15 świetlnych tablic informacyjnych, na których będą wyświetlane wyniki modelowania parametrów jakości powietrza uzyskane w ramach Projektu LIFE-APIS/PL.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin