System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 1 do 4 maja 2016 roku w Lizbonie obyła się międzynarodowa konferencja naukowa 8th International Workshop on Sand/Duststorms and Associated Dustfall. W konferencji wzięli udział przedstawiciele naszego projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała oraz Tymoteusz Sawiński mieli okazję promować nasz projekt.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele naszego Projektu. Dzięki temu mieliśmy okazję zaprezentować wyniki projektu LIFE-APIS/PL, jak również przybliżyć lokalne uwarunkowania dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. Podczas spotkania ustalono działania prowadzące do przygotowania uchwały antysmogowej.

Zdjęcie: www.irt.wroc.pl

 

W ostatnim czasie w ramach Projektu LIFE-APIS/PL przeprowadzone zostało badanie na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza. Celem badania było sprawdzenie jak mieszkańcy województwa oceniają jakość powietrza, jaka jest ich wiedza na temat zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń z nimi związanych oraz opinia na temat działań jednostek administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza, czy akceptacji dla działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, w którym przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych podczas sezonu grzewczego na przełomie stycznia i lutego 2016 r. W kwietniu 2016 r. po zakończeniu sezonu grzewczego badanie zostanie powtórzone. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań.

23 lutego 2016 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja Pracownia miast „Wrocław bez smogu” zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. Podczas spotkania przedstawiciele świata nauki, biznesmeni, urzędnicy, działacze społeczni, dziennikarze oraz mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o tym co zrobić aby poprawić jakości powietrza we Wrocławiu.

Na początku spotkania goście zostali powitani przez prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Leszka Frelicha redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Wrocław. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć wyniki wideosondy i wysłuchać propozycji mieszkańców Wrocławia, jak walczyć ze smogiem.

17 lutego 2016 r. w siedzibie współbeneficjenta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze całego zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL.

Podczas pierwszej części spotkania dr hab. Maciej Kryza, prof. Uwr zaprezentował najnowsze wyniki ostatnich prac zespołu zajmującego się modelowaniem. Podczas wystąpienia przedstawione zostały pierwsze wyniki prognoz jakości powietrza, które zostały uruchomione 1 grudnia 2015 r., oraz wyniki ich wstępnej weryfikacji. Weryfikacja prognoz jest bardzo ważnym etapem w naszej pracy, dlatego też prognozy nie są jeszcze dostępne on-line dla wszystkich.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin