System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Sezon grzewczy sprzyja pogorszeniu się jakości powietrza. Aby ograniczać niekorzystne skutki tego zjawiska i przeciwdziałać im, niezbędna jest ogólnodostępna, wiarygodna informacja o skali potencjalnych zagrożeń.

Nowa aplikacja mobilna "NaszePowietrze" dostarcza prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na najbliższe 72 godziny i uzupełnia geoportal NaszePowietrze (powietrze.uni.wroc.pl). Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play.

Prognozy, generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin. Obszar objęty prognozami obejmuje całe województwo dolnośląskie, rozdzielczość przestrzenna prognoz wynosi 4 x 4 km. Oprócz informacji o jakości powietrza w aplikacji można również znaleźć informację o warunkach biometeorologicznych. Prognozy zanieczyszczeń prezentowane są w sześciostopniowej skali barwnej w klasach od „bardzo dobrej” do „bardzo złej”. Warunki biometeorologiczne prezentowane są w dziesięciostopniowej skali barwnej od stresu chłodu, przez warunki termoneutralne, po stres ciepła. Wyniki prognoz prezentowane są dodatkowo w postaci wykresów oraz szczegółowych zestawień wyników.

Geoportal i aplikacja mobilna „NaszePowietrze” powstały przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ramach Projektu pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1 grudnia 2016 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. ”Walka z niską emisją – zagrożenia i szanse dla gmin związane z działaniami antysmogowymi w województwie dolnośląskim” organizowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego – agendą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Sezon grzewczy powoli rozpędza się, co sprzyja pogorszeniu się jakości powietrza. Aby ograniczać niekorzystne skutki tego zjawiska i przeciwdziałać im, niezbędna jest ogólnodostępna, wiarygodna informacja o skali potencjalnych zagrożeń. Mając to na uwadze uruchomiliśmy Geoportal NaszePowietrze (adres: https://powietrze.uni.wroc.pl), prezentujący prognozy stężeń najważniejszych zanieczyszczeń powietrza, zagrażających mieszkańcom naszego regionu.

Prognozy te, generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin. Obszar objęty prognozami obejmuje całe województwo dolnośląskie, rozdzielczość przestrzenna prognoz wynosi 4 x 4 km.

Oprócz informacji o jakości powietrza na naszym Geoportalu można również znaleźć informację o warunkach biometeorologicznych oraz podstawowe prognozy warunków meteorologicznych.

Geoportal NaszePowietrze powstał przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ramach Projektu pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minął sezon grzewczy i wydawałoby się, że problem jakości powietrza chwilowo nas nie dotyczy. Jednak w ciepłej porze roku mamy do czynienia z innym zjawiskiem, zwiększającym się stężeniem ozonu troposferycznego. Ten szkodliwy składnik smogu letniego, powstaje w dolnej części atmosfery w reakcjach tlenków azotu, węglowodorów emitowanych przez samochody (nie tylko) w wyniku działania promieniowania słonecznego. Norma stężenia ozonu wynosi 120 µg/m3. Dni, kiedy średnie stężenie 8-godzinne jest wyższe niż ta wartość, nie powinno być więcej niż 25 w ciągu roku. Od początku 2016 przekroczenia normy we Wrocławiu zanotowano przez 15 dni, a to dopiero początek lata. Podwyższone stężenia ozonu mogą wpływać na upośledzenie funkcji oddechowych, nasilać objawy astmy, ograniczać funkcje płuc oraz przyczyniać się do przewlekłego zapalenia płuc. Badania przeprowadzone na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że wzrost stężenia ozonu powyżej 100 µg/m3 powoduje wzrost dziennej śmiertelności o 1-2 %, poziom powyżej 160 µg/m3 powoduje wzrost śmiertelności o 3-5 %, a powyżej 240 µg/m3 aż o 5-9 %.

25 maja 2016 r. Tymoteusz Sawiński brał udział w konferencji Startup: Wrocław. Podczas sesji Rozwój miast innowacyjnych technologicznie wygłosił referat  pt. "Projekt LIFE-APIS/PL - nietuzinkowa odpowiedź na problem jakości powietrza".

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin