System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Jakość powietrza we Wrocławiu w marcu 2018 r.

 

Koniec sezonu grzewczego 2017/2018 charakteryzował się zmiennymi warunkami pogodowymi i tym samym dużą zmiennością stężeń zanieczyszczeń powietrza zarówno w ciągu doby, jak i w skali miesiąca. W pierwszej dekadzie marca było jeszcze bardzo zimno, wtedy też zanotowane zostały maksymalne stężenia pyłu zawieszonego dla tego miesiąca, średnie dobowe stężenie pyłu PM2.5 przekraczało 100 µgm-3. Kontynuowane były również pomiary mobilne z wykorzystaniem drona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury - RAPORT

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem 4 lat pracy w ramach projektu LIFE-APIS/PL zamieszczonym w Raporcie. Najbardziej rozpoznawalnym efektem realizacji projektu jest geoportal powietrze.uni.wroc.pl prezentujący krótkoterminowe prognozy jakości powietrza oraz aplikacja mobilna i tablice świetlne zlokalizowane w 16 punktach na Dolnym Śląsku.

Raport do pobrania: LIFE12_ENVPL000056_final_report 2017.pdf

Tegoroczna zima była łaskawa pod względem zanieczyszczeń powietrza. Najgorsze warunki wystąpiły w lutym br., kiedy to pod koniec pierwszej dekady we Wrocławiu zanotowane były bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego. W lutym rozpoczęliśmy też pomiary jakości powietrza z wykorzystaniem drona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury - RAPORT

28 września 2017 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego projektu podczas, którego mieliśmy okazję podsumować projekt i przedstawić plan działania po jego zakończeniu.

Wszystkim członkom Komitetu bardzo serdecznie dziękujemy za ich czas, wszystkie miłe słowa oraz celne uwagi.

W dniach 12 - 14 czerwca odbyła się druga edycja Konferencji Naukowej pn. „Jakość Powietrza a Zdrowie”. Została ona zorganizowana w ramach projektu LIFE-APIS/PL. Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin