System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Zapraszamy do składania ofert - dostawy sprzętu i części komputerowych

Zapraszamy do składania ofert

w ramach zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia:

dostawy sprzętu i części komputerowych

do projektu

„System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”

realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,

współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

nr projektu: LIFE12 ENV/PL/000056.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Kuźnicza 35 II piętro pokój nr 3
50-138 Wrocław
do 29 lipca  2015 r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - czesci komputerowe.doc

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin