System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na wykonanie i montaż tablic informacyjnych z dnia 23.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem zadanym przez jednego z Oferentów, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Proszę o podanie konkretnych miejsc (miejscowości), w których mają być zamontowane tablice informacyjne.

Odpowiedź:

Tablice informacyjne będą montowane na terenie następujących miejscowości:

  • Wrocław (4 sztuki)
  • Wałbrzych (1 sztuka)
  • Jelenia Góra (1 sztuka)
  • Kłodzko (1 sztuka)

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin