System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Utworzono: poniedziałek, 27, kwiecień 2015

LIFE-APIS/PL dla młodzieży

Odwiedzili nas dzisiaj uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Tymoteusz Sawiński (w naszym Projekcie specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia) wygłosił dla nich referat pt. "Warunki meteorologiczne a jakość powietrza w mieście".

 

 

Utworzono: środa, 22, kwiecień 2015

Nowa broszura informacyjna Projektu LIFE-APIS/PL

Chcieliśmy serdecznie zaprosić do zapoznania się z nową broszurą informacyjną Projektu LIFE-APIS/PL!

Czytaj więcej...

Utworzono: środa, 22, kwiecień 2015

Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego - Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, podczas którego Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Tymoteusz Sawiński wygłoszą odczyt na temat "Ocena warunków biometeorologicznych jako element systemu prognozowania i ostrzegania w ramach Projektu LIFE-APIS/PL".

Czytaj więcej...

Utworzono: środa, 01, kwiecień 2015

Wielkanoc

Utworzono: poniedziałek, 30, marzec 2015

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej o powietrzu na wrocławskim Biskupinie

W piątek 27 marca 2015 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł o powietrzu na wrocławskim Bisupinie ("Biskupin jak Nowa Ruda").

W artykule jako eskpert wypowiedziała się Anetta Drzeniecka-Osiadacz (Kierownik Naszego Projektu).

Zapraszamy do lektury!

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin