System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej

W środę 10 grudnia 2014 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się bardzo ciekawy artykuł o zanieczyszczeniu powietrza we Wrocławiu.

W artykule pojawiły się wypowiedzi kilku ekspertów, wśród których aż dwóch z naszego Projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Projektu) oraz Świętosława Żyniewicz (specjalistka ds. monitoringu i oceny jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

W artykule pojawiło się również kilka informacji o naszym Projekcie! :)

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin