System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Nasz nowy mobliny pyłomierz

5 listopada 2014 r. dostarczono nam pyłomierz do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, który będzie częścią mobilnej stacji pomiarowej. Przekazaniu pyłomierza towarzyszyło krótkie przeszkolenie.

Mobilna stacja pomiarowa w naszym Projekcie będzie zbierała dane na obszarze Dolnego Śląska w miejscach w których nie ma stałego monitoringu. Dane te będą służyły do weryfikacji wyników modelowania jakości powietrza.

W skład stacji pomiarowej będą wchodziły:

  • sodar
  • pyłomierz
  • 10 metrowy profil pomiarowy (temperatur powietrza i wiatr)
  • odbiornik GPS

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin