System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Spotkanie zespołu projektu LIFE-APIS/PL podsumowujące pierwszy rok pracy

6 października 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL. Spotkanie to podsumowywało pierwszy rok naszej pracy. Na początku koordynator projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz dokonała krótkiego omówienia aktualnych spraw organizacyjno-finansowych , zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z zapytaniami ofertowymi oraz ogłoszonymi przetargami. Ustalono również przybliżony termin pierwszego spotkania Komitetu Sterującego.

Następnie dr hab. Maciej Kryza przedstawił postępy projektu w zakresie modelowania. Zapoznał uczestników spotkanie z testami nad prognozami warunków meteorologicznych oraz stężeń zanieczyszczeń. Prezentacja ta rozpoczęła dyskusje odnośnie możliwości modelowania wykorzystywanymi metodami. Natomiast Świętosława Żyniewicz przedstawiła ostatnie prace Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu nad modelowaniem jakości powietrza w Województwie Dolnośląskim.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie postępów dotyczących powstawiania mobilnej stacji pomiarowej jakości powietrza. Dr Paweł Netzel przedstawił uczestnikom projektu wyniki pierwszych testów polowych tworzonego w ramach projektu prototypowego sodaru bistatycznego.

Dr Tymoteusz Sawiński, który w projekcie odpowiedzialny jest za zagadnienia związanie z warunkami biometeorologicznymi, przedstawił swoje ostatnie prace. Najważniejsze z nich to opracowanie sposobu wizualizacji trzech wskaźników biometoeorlogicznych.

Ważnym elementem spotkania było zaproponowanie organizacji spotkania informacyjno-szkoleniowego odnośnie jakości powietrza i biometeorologii, które wiosną ma się odbyć we Wrocławiu.

    

    

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin