System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Ciekawostki o wiedzy Wrocławian na temat jakości powietrza

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

Szczegóły raportu tutaj - RAPORT

Dobrze, więc że pracujemy nad takim projektem jak LIFE-APIS/PL, którego głównym rezultatem będzie uruchomienie geoportalu, na którym będzie można znaleźć prognozy stężeń zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicznych, jak również ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych norm.

Mamy nadzieję, że dzięki nam już niedługo więcej Wrocławian i Dolnoślązaków będzie dobrze poinformowanych o jakości powietrza w naszym regionie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe wyniki testów modelowania warunków meteorologicznych i jakości powietrza z wykorzystaniem modeli WRF i WRF-Chem. Temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość i kierunek wiatru oraz stężenie pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Dolnego Śląska, w dniu 23.06.2014, godz. 7:00. Rozdzielczość przestrzenna 4 km.

 

 

 

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin