System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli gmin

Informacja na temat spotkania informacyjno-szkoleniowego „Wiedza o emisji zanieczyszczeń jako element strategii ochrony powietrza w gminach” organizowane w ramach Projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, realizowanego przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Agenda spotkania


Miejsce

UWAGA!!! Zmiana miejsca spotkania!
Wrocław, budynek Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, Sala im. J. Czekanowskiego (ul. Kuźnicza 35)


Tematyka spotkania

- Sposoby inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na poziomie gminy
- Wykorzystanie inwentaryzacji emisji na potrzeby oceny jakości powietrza w skali lokalnej
- Interpretacja danych z prognozowania w odniesieniu do wyników pomiarów z sieci Państwowego Monitoringu Środowiska
- Możliwość wykorzystania prognoz jakości powietrza na potrzeby władz samorządowych i społeczeństwa
- Cele i założenia Projektu LIFE-APIS/PL

Spotkanie umożliwi również określenie możliwości współpracy z gminami w zakresie aktualizacji wojewódzkiej bazy emisji zanieczyszczeń niezbędnej do oceny jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego. Omówione zostaną kwestie związane z uwzględnieniem w inwentaryzacji emisji działań prowadzonych przez gminy w celu poprawy jakości powietrza.


Harmonogram spotkania

09:15-09:45    Rejestracja uczestników
09:45-11:30    Seminarium
11:30-12:00    Przerwa na kawę
12:00-14:00    Seminarium
14:00-15:00    Lunch


Szczegółowy program

Program spotkania - do pobrania


Zgłoszenia

Rejestracja zakończona


Informacje szczegółowe

Dalsze informacje podane zostaną w III komunikacie oraz na stronie internetowej Projektu LIFE-APIS/PL: life-apis.meteo.uni.wroc.pl


Ważne terminy

Spotkanie: 4 grudnia 2015 r., godz. 9:15


Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 71 348 54 41wewn. 300 (Magdalena Korzystka-Muskała, Tymoteusz Sawiński)

Finansowanie

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe jest finansowane w ramach
Projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza
i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL"


 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin