System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Utworzono: czwartek, 04, grudzień 2014

Ciekawostki o wiedzy Wrocławian na temat jakości powietrza

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

Utworzono: poniedziałek, 24, listopad 2014

Kolejne testy polowe sodaru bistatycznego

21 listopada 2014 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadzono kolejne testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Sodar będzie stanowił istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Przypominamy, że sodar powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. Z naszej strony za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

Utworzono: poniedziałek, 10, listopad 2014

Nasz nowy mobliny pyłomierz

5 listopada 2014 r. dostarczono nam pyłomierz do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, który będzie częścią mobilnej stacji pomiarowej. Przekazaniu pyłomierza towarzyszyło krótkie przeszkolenie.

Mobilna stacja pomiarowa w naszym Projekcie będzie zbierała dane na obszarze Dolnego Śląska w miejscach w których nie ma stałego monitoringu. Dane te będą służyły do weryfikacji wyników modelowania jakości powietrza.

Utworzono: piątek, 10, październik 2014

Spotkanie zespołu projektu LIFE-APIS/PL podsumowujące pierwszy rok pracy

6 października 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL. Spotkanie to podsumowywało pierwszy rok naszej pracy. Na początku koordynator projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz dokonała krótkiego omówienia aktualnych spraw organizacyjno-finansowych , zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z zapytaniami ofertowymi oraz ogłoszonymi przetargami. Ustalono również przybliżony termin pierwszego spotkania Komitetu Sterującego.

Utworzono: wtorek, 30, wrzesień 2014

Pierwsze testy polowe sodaru bistatycznego

Dziś w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery pełną parą ruszyły pierwsze testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Powstające urządzenie będzie stanowiło istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Urządzenie powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. W projekcie LIFE-APIS/PL za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

Utworzono: poniedziałek, 29, wrzesień 2014

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach od 19-23 września 2014 roku we Wrocławiu odbył się XVII Dolnośląski Festiwal Nauki. Festiwal był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania dzieciom i młodzieży tematyki związanej z jakością powietrza oraz promowania projektu LIFE-APIS/PL wśród najmłodszych.

W ramach naszego projektu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowano dwa wykłady dla najmłodszych. Pierwszy pt. „Czego nie widzisz, a czym oddychasz? Czyli o mikro potworach latających w powietrzu”, przygotowany we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Ochrony Środowiska, miał na celu zapoznanie najmłodszych z zanieczyszczeniami mogącymi występować w powietrzu. Studentki zaprezentowały kilka doświadczeń laboratoryjnych, które w prosty sposób ilustrowały te zanieczyszczenia.

Druga przygotowana przez nas propozycja to zajęcia pokazowo-warsztatowe pt. „Czy słońce i wiatr napędzą świat?”, które prezentowały różne formy i sposoby wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Zajęcia dla przedszkolaków przeprowadzili Dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik projektu) oraz dr Tymoteusz Sawiński (specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia.

Utworzono: środa, 27, sierpień 2014

LIFE-APIS/PL na Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 roku w Krakowie odbyła się Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej. Główny temat konferencji brzmiał „Changes, Challenges, Responsibility”. Obrady krakowskiej konferencji MUG skoncentrowane były wokół wyzwań przed jakimi stoi współczesny świat geograficzny, a problematyka dotyczyła głównie rozpoznania zachodzących zmian środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz odpowiedzi na nie.

Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany przed dr hab. Krzysztofa Migałę, prof. UWr. oraz przez dr hab. Macieja Kryzę. Podczas sesji posterowej mieliśmy okazje promować nasz projekt oraz zaprezentować jego główne założenia i cele.

Utworzono: piątek, 01, sierpień 2014

Spotkanie warsztatowe w sprawie redukcji niskiej emisji we Wrocławiu

15 lipca w Ekocentrum we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe, organizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz partnerów. Celem spotkania było wypracowanie możliwych do zrealizowania we Wrocławiu sposobów redukcji niskiej emisji. Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany ze strony beneficjenta (Uniwersytet Wrocławski) przez Anettę Drzeniecką-Osiadacz, Magdalenę Korzystkę-Muskałę, a ze strony współbeneficjent (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przez panie Barbarę Kwiatkowską-Szygulską oraz Świętosławę Żyniewicz. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele lokalnych organizacji ekologicznych.

Utworzono: piątek, 04, lipiec 2014

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego projektu

Chcieliśmy serdecznie zaprosić zainteresowane osoby i instytucje do do udziału w pracach Komitetu Sterującego naszego projektu. Celem prac komitetu jest opiniowanie realizowanych przez nas zadań. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie informacyjnej.

Utworzono: piątek, 04, lipiec 2014

Dzień informacyjny LIFE

W dniu 01.07.2014 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie odbył się siódmy Dzień informacyjny programu Life+, zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta cykliczna impreza pomyślana jest jako forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy Beneficjentami realizującymi projekty w ramach programu LIFE. Stanowi również okazję do zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Na konferencji projekt LIFE-APIS/PL reprezentowali Anetta Drzeniecka-Osiadacz i Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin