System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Utworzono: środa, 01, kwiecień 2015

Wielkanoc

Utworzono: poniedziałek, 30, marzec 2015

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej o powietrzu na wrocławskim Biskupinie

W piątek 27 marca 2015 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł o powietrzu na wrocławskim Bisupinie ("Biskupin jak Nowa Ruda").

W artykule jako eskpert wypowiedziała się Anetta Drzeniecka-Osiadacz (Kierownik Naszego Projektu).

Zapraszamy do lektury!

 

Utworzono: piątek, 20, luty 2015

Stężenie pyłu zawieszonego PM2.5

W zakładce "Nasze powietrze" można śledzić zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 z pomiarów wykonywanych w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław - Biskupin.

Zapraszamy!

Utworzono: poniedziałek, 26, styczeń 2015

Zebranie naukowe IGRR UWr

W piątek 23 stycznia 2015 roku na posiedzeniu naukowym Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego swoje wystąpienie miały koordynator Projektu LIFE-APIS/PL dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Hanna Ojrzyńska (specjalista ds. modelowania jakości powietrza). Referaty miały na celu przybliżenie pracownikom Instytutu założeń, postępów prac oraz pokazanie dotychczasowych wyników prac Projektu LIFE-APIS/PL.

Utworzono: czwartek, 15, styczeń 2015

Konferencja "Jakość powietrza a zdrowie"

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w Konferencji „Jakość powietrza a zdrowie", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r., w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy (OSPIP) we Wrocławiu.

UWAGA! zmiana terminu nadsyłania abstraktów. Nowy termin to 10 marca 2015 r.

Więcej szczegółów TUTAJ

 

Utworzono: piątek, 02, styczeń 2015

Świąteczne mrozy i jakość powietrza...

Czy mroźna pogoda może wpływać na jakość powietrza? Dobrej odpowiedzi na to pytanie dostarczają obserwacje z ostatnich, świątecznych dni, podczas których we Wrocławiu nastąpił znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza. Ilustrują to dane o stężeniu pyłu zawieszonego PM 2.5 , zarejestrowane na wszystkich trzech stacjach monitorujących ten parametr w naszym mieście.

Utworzono: czwartek, 18, grudzień 2014

LIFE-APIS/PL w programie Zazieleniaj.dl

Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Naszego Projektu) wystąpiła w programie "Zazieleniaj.dl dolnośląski niezbędnik ekologiczny", jako specjalistka od zanieczyszczeń powietrza. Odcinek reportażu dotyczył natomiast głównie Programu KAWKA. Program został wyemitowany na antenie TVP Wrocław w niedzielę 14.12.2014 r. o godzinie 10:40 (powtórka programu była w poniedziałek 15.12.2014 r. o godzinie 20:20.

Audycja Zazieleniaj.dl jest dofinansowana jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program można obejrzeć TUTAJ

Utworzono: poniedziałek, 15, grudzień 2014

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej

W środę 10 grudnia 2014 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się bardzo ciekawy artykuł o zanieczyszczeniu powietrza we Wrocławiu.

W artykule pojawiły się wypowiedzi kilku ekspertów, wśród których aż dwóch z naszego Projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Projektu) oraz Świętosława Żyniewicz (specjalistka ds. monitoringu i oceny jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

W artykule pojawiło się również kilka informacji o naszym Projekcie! :)

Utworzono: czwartek, 11, grudzień 2014

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu LIFE-APIS/PL

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Restauracji Wieża Ciśnień we Wrocławiu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

Komitet sterujący powołuje się aby nadzorował merytoryczny nad przebiegiem realizacji projektu, w szczególności opiniowanie postępu prac realizowanych w trakcie projektu oraz zgłaszanie uwag dotyczących realizacji Projektu. Jest on organem, którego utworzenie zalecane jest przez Komisję Europejską. W założeniu skład Komitetu wchodzą specjaliści oraz reprezentanci głównych odbiorców Projektu. W naszym przypadku są to przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji ekologicznych:

Utworzono: czwartek, 04, grudzień 2014

LIFE-APIS/PL na kursie "The Value of Adaptation to Climate Change"

W dniach 1-2 grudnia 2014 we Frankfurcie nad Menem odbył się kurs pt. ‘The Value of Adaptation to Climate Change’ organizowany przez Climate-KIC. Zajęcia miały formę intensywnych warsztatów z wykorzystaniem elementów pracy grupowej oraz krzyżowania wiedzy z różnych dziedzin. W kursie wzięło udział około 20 osób, głównie z krajów Unii Europejskiej. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i polityków pracujących w obszarach związanych z adaptacjami do zmian klimatu jak również do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz edukacyjnych zajmujących się problematyką zmian klimatu i adaptacji.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin