System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Utworzono: wtorek, 05, czerwiec 2018

Jakość powietrza we Wrocławiu w marcu 2018 r.

Jakość powietrza we Wrocławiu w marcu 2018 r.

 

Koniec sezonu grzewczego 2017/2018 charakteryzował się zmiennymi warunkami pogodowymi i tym samym dużą zmiennością stężeń zanieczyszczeń powietrza zarówno w ciągu doby, jak i w skali miesiąca. W pierwszej dekadzie marca było jeszcze bardzo zimno, wtedy też zanotowane zostały maksymalne stężenia pyłu zawieszonego dla tego miesiąca, średnie dobowe stężenie pyłu PM2.5 przekraczało 100 µgm-3. Kontynuowane były również pomiary mobilne z wykorzystaniem drona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury - RAPORT

Utworzono: poniedziałek, 14, maj 2018

Podsumowanie 4 lat pracy projeku

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem 4 lat pracy w ramach projektu LIFE-APIS/PL zamieszczonym w Raporcie. Najbardziej rozpoznawalnym efektem realizacji projektu jest geoportal powietrze.uni.wroc.pl prezentujący krótkoterminowe prognozy jakości powietrza oraz aplikacja mobilna i tablice świetlne zlokalizowane w 16 punktach na Dolnym Śląsku.

Raport do pobrania: LIFE12_ENVPL000056_final_report 2017.pdf

Utworzono: czwartek, 22, marzec 2018

Jakość powietrza we Wrocławiu w lutym 2018 r.

Tegoroczna zima była łaskawa pod względem zanieczyszczeń powietrza. Najgorsze warunki wystąpiły w lutym br., kiedy to pod koniec pierwszej dekady we Wrocławiu zanotowane były bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego. W lutym rozpoczęliśmy też pomiary jakości powietrza z wykorzystaniem drona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury - RAPORT

Utworzono: piątek, 29, wrzesień 2017

Ostatnie spotkanie komitetu sterującego projektu

28 września 2017 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego projektu podczas, którego mieliśmy okazję podsumować projekt i przedstawić plan działania po jego zakończeniu.

Wszystkim członkom Komitetu bardzo serdecznie dziękujemy za ich czas, wszystkie miłe słowa oraz celne uwagi.

Utworzono: wtorek, 01, sierpień 2017

Podsumowanie Konferencji "Jakość Powietrza a Zdrowie"

W dniach 12 - 14 czerwca odbyła się druga edycja Konferencji Naukowej pn. „Jakość Powietrza a Zdrowie”. Została ona zorganizowana w ramach projektu LIFE-APIS/PL. Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Utworzono: wtorek, 02, maj 2017

Nowy termin nadsyłania abstraktów

Przedłużono termin nadsyłania abstraktów na II Konferencję Naukową "Jakość powietrza a zdrowie"!

 

Nowy termin to 10 maja 2017 r.

 

Więcej informacji o konferencji jest tutaj.

Utworzono: czwartek, 13, kwiecień 2017

Wielkanoc

Utworzono: środa, 22, luty 2017

Nagłe ocieplenie w środku zimy i co to oznacza dla prognoz jakości powietrza

W prognozach jakości powietrza wykorzystuje się dane o ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Podstawowa baza emisyjna daje informacje o emisji sumarycznej dla całego roku, a następnie przypisywana jest ona dla każdego miesiąca, dnia tygodnia i godziny w poszczególnych miesiącach – czyli nakłada się tzw. czasowy profil emisji.

Utworzono: wtorek, 21, luty 2017

Zmiany w systemie prognoz

Informacja o zmianach w systemie prognoz:

W ostatnich dniach wprowadzono istotne zmiany w systemie prognoz LIFE/APIS-PL, poprawiające jego sprawdzalność.
Zostały one wykonane po nieudanym prognozowaniu epizodu wysokich stężeń zanieczyszczeń jaki miał miejsce w dniu 09.01.2017 oraz w dniach kolejnych.

Zmiany dotyczą m.in.:
- pionowej struktury wykorzystywanego przez nas modelu;
- czasowego profilu emisji ze źródeł komunalno-bytowych;
- pionowej dystrybucji emisji.
Dla prognozy z 09.01.2017 spowodowało to redukcję błędów na poziomie 50% dla godzinowych stężeń PM10 i PM2.5.

Jednocześnie informujemy, że system prognoz LIFE/APIS-PL bazuje na modelu deterministycznym a dane pomiarowe są wykorzystywane dopiero na etapie weryfikacji wyników uzyskanych z modelu.
Model pokazuje stężenia przeciętne w polu obliczeniowym 4km x 4km, uśrednione dla okresu jednej godziny.
Wyniki prognoz są na bieżąco weryfikowane na podstawie danych pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie jakości powietrza oraz danych pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) w zakresie meteorologii.

Utworzono: wtorek, 10, styczeń 2017

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska

Opracowanie pt. „Oddziaływanie środowiska atmosferycznego na zdrowie człowieka” wykonane zostało na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorami opracowania są eksperci specjalizujący się w problematyce wpływu jakości powietrza na zdrowie – Krzysztof Skotak oraz Łukasz Adamkiewicz.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin