System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Utworzono: piątek, 06, czerwiec 2014

Przedłużenie terminu składania ofert – świadczenie usług cateringowych

W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług cateringowych podczas spotkań roboczych, Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2014 r.

Utworzono: czwartek, 05, czerwiec 2014

Spotkanie z monitorem projektu

30 maja 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie z monitorem projektu z ramienia Komisji Europejskiej, prof. Zbigniewem Karaczunem. Ze strony beneficjenta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współbeneficjenta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wziął udział prawie cały zespół realizujący projekt LIFE-APIS/PL.

Czytaj więcej...

Utworzono: sobota, 31, maj 2014

Spotkanie zespołu LIFE-APIS/PL

25 maja 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się kolejne spotkanie zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL.

Spotkanie miało głównie charakter organizacyjno-administracyjny. Poruszono problem zapytań ofertowych oraz planowanych przetargów, powołania Komitetu Sterującego, jak również promocji projektu. Do najważniejszych kwestii należały ostateczne ustalenia lokalizacji tablic informujących o projekcie. Rozważona została również sprawa usprawnienia wymiany danych niezbędnych do realizacji głównych celów projektu, pomiędzy beneficjentem Uniwersytetem Wrocławskim oraz współbeneficjentem Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Utworzono: środa, 28, maj 2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

Projekt LIFE-APIS/PL zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych podczas spotkań roboczych zespołu projektowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań roboczych

 

Utworzono: czwartek, 22, maj 2014

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablic informacyjnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma Kambit Graf Sp. z o.o.

Informacja-o-wyniku-postępowania-WNZKŚ.3421.12.IGRR_.ZKOA_.PB_.LIFE_.2014.tif

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin