System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Nasze powietrze

Zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM2.5

Wykres prezentuje wyniki ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego frakcji poniżej 2,5 µm (PM2.5), wykonywanych w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław - Biskupin.

 
 

Tło meteorologiczne

Przebiegi podstawowych parametrów meteorologicznych (temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, intensywność opadów) rejestrowanych w Obserwatorium Meteorologicznym Wrocław - Biskupin.

 
 
 
 
 
 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin