System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Ogólne:
http://ec.europa.eu/index_en.htm – strona Komisji Europejskiej
http://www.nfosigw.gov.pl/ – strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacje o instrumencie finansowym LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm (jęz. angielski)
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ (jęz. polski)

Strony beneficjenta:
http://www.uni.wroc.pl/
http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/en/
http://wnoz.uni.wroc.pl/
http://www.meteo.uni.wroc.pl/

Strona współbeneficjenta:
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/

Dolnośląski automatyczny system monitoringu powietrza:
http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin