System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL


Organizatorzy:
Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska,
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Instytut Rozwoju Terytorialnego,
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

W imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 12-14 czerwca 2017 r.

Stan środowiska, w szczególności powietrza, wpływa bezpośrednio na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Według danych WHO około 20% wszystkich zgonów w Europie spowodowana jest czynnikami środowiskowymi. Szczególną rolę odgrywają wysokie stężenia zanieczyszczeń, przede wszystkim pyłu zawieszonego: PM10 i PM2.5 oraz benzo(α)pirenu.

Pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy jakości powietrza, poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Polsce jest wciąż jednym z najwyższych w Europie. Dotyczy to szczególnie miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych m.in. w województwach małopolskim, dolnośląskim i górnośląskim. Główny udział w emisji mają zanieczyszczenia emitowane z sektora komunalno-bytowego, w tym pochodzące z indywidualnych systemów grzewczych, jak również zanieczyszczenia pochodzące z transportu (tzw. niska emisja). Na zdrowie człowieka wpływają również warunki biometeorologiczne np. coraz częstsze w ostatnich latach fale upałów, które są szczególnie dotkliwe na obszarach miejskich.

Zanieczyszczenie środowiska i niekorzystne warunki biometeorologiczne przyczyniają się do pogorszenia jakości życia, zwiększenia ryzyka zdrowotnego, związanego zwłaszcza z chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, przez co są ważnym problemem społecznym.

W reakcji na powyższe problemy powstało wiele inicjatyw skupionych wokół poprawy jakości powietrza, których głównym celem jest poprawa świadomości ekologicznej oraz zwiększenie dostępu do wiarygodnych i kompleksowych informacji na ten temat. Jest to dobra podstawa do dalszych działań prowadzących do poprawy jakości życia w zagrożonych regionach. Takim projektem jest LIFE-APIS/PL, którego celem jest przygotowanie systemu informowania o jakości powietrza oraz ostrzegania o przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń na obszarze Dolnego Śląska.


Book of Abstracts (PDF)


Miejsce Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Dojazd

Dojazd tramwajami linii: 4, 5, 11, 14, 24.
Dojazd autobusami linii: 126, 134.
Przystanek: Bzowa (Centrum Zajezdnia)
Rozkład jazdy można znaleźć na stronie: www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy oraz na jakdojade.pl/wroclaw

Poniżej prosta mapa dojazdów. Mapa z większą ilością szczegółów dostępna tutaj


Program

Ogólny program

Program konferencji


Tematyka konferencji

  • Zanieczyszczenia powietrza w Polsce i ich źródła
  • Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i jakości powietrza
  • Wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie
  • Ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
  • Jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
  • Ocena ryzyka środowiskowego
  • Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
  • Jakość powietrza wokół obiektów komunalnych

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego TUTAJ lub pod adresem:
https://goo.gl/forms/EhtGp3Bx2FTC9j8M2

Po zgłoszeniu, w ciągu kilku dni każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną na podany adres e-mail.

Czynny udział w konferencji możliwy będzie po zakwalifikowaniu nadesłanych abstraktów wystąpień (w języku angielskim, maks. 300 słów) - wzór abstraktu:

life-apis.meteo.uni.wroc.pl/images/JPAZ_template_eng.doc


Kwalifikacja wystąpień (referat lub poster) przeprowadzona zostanie przez Komitet Naukowy, po uwzględnieniu preferencji prelegentów.


Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi: 350 PLN; doktoranci i studenci 250 PLN
Opłata obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne, catering, bankiet

Konto do wpłat:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
35 1500 1793 1217 9000 9997 0000
tytułem "JPAZ_Nazwisko"


Informacje szczegółowe

Dalsze informacje podane zostaną w II komunikacie oraz na stronie internetowej:

http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/konferencja2


Publikacja

Artykuły pokonferencyjne będzie można opublikować w czasopismach:
1) „Medycyna Środowiskowa” – publikacja w języku angielskim; instrukcje dla autorów można znaleźć pod adresem:
http://www.medycynasrodowiskowa.pl/contentid-307.html
2) „Ecological Chemistry and Engineering A”. Więcej informacji:
http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ecological-chemistry-and-engineering-a/instruction-for-ece-a-authors

Dodatkowo istnieje możliwość publikacji w „Polish Journal of Environmental Studies”.
Praca zgłaszana on-line przez stronę wydawnictwa, koszt publikacji ponosi autor. Więcej informacji:
http://www.pjoes.com/


Ważne terminy

Konferencja: 12 - 14 czerwca 2017 r.
Zgłoszenia oraz termin nadsyłania abstraktów: do 10 maja 2017 r.
Termin wysyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej: do 30 czerwca 2017r.


Kontakt

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 71 348 54 41
wewn. 300 (Magdalena Korzystka-Muskała, Tymoteusz Sawiński)
wewn. 301 (Małgorzata Mirowska)


Komitet Naukowy

dr hab. prof. UWr Maciej Kryza – Uniwersytet Wrocławski – Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. inż Artur Badyda - Politechnika Warszawska
dr hab. prof. UWr Maciej Górka - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Wojciech Hanke - IMP w Łodzi
dr hab. inż. prof. PWr Renata Krzyżyńska - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Krzysztof Migała - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - Politechnika Gdańska,
prof. dr hab. Krystyna Pawlas - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. prof. PWr Katarzyna Piekarska - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Wioletta Rogula - Kozłowska IPIŚ PAN Zabrze,
dr hab. inż. Justyna Rybak - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. PWr Izabela Sówka - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. prof. PWr Andrzej Szczurek - Politechnika Wrocławska
dr hab. Małgorzata Werner - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tomasz Zatoński - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Komitet Organizacyjny

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz – przewodnicząca
prof. dr hab. Krystyna Pawlas – wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Izabela Sówka – wiceprzewodnicząca
dr Maciej Zathey - wiceprzewodniczący
mgr Barbara Kwiatkowska-Szygulska
dr Paweł Gać
mgr Magdalena Korzystka-Muskała - sekretarz konferencji

Sekretariat:
dr Aleksandra Jaremków
mgr Małgorzata Mirowska
mgr Piotr Muskała
mgr inż. Łukasz Pachurka
dr Tymoteusz Sawiński


Konferencja jest współfinansowana przez Projekt pn.
„System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza
i warunków biometeorologicznych
jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin