System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

LIFE-APIS/PL - edukacja ekologiczna

{module Galeria - LIFE-APIS/PL edu}

LIFE-APIS/PL w terenie

{module Galeria - LIFE-APIS/PL w terenie}

LIFE-APIS/PL w mediach

{module Galeria - LIFE-APIS/PL media}

LIFE-APIS/PL - tablice

{module Galeria - LIFE-APIS/PL tablice}

 

Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie" - Wrocław 07-09.06.2017

{module Galeria - Konferencja JPAZ_II}

Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie" - Wrocław 16-17.04.2015

{module Galeria - Konferencja JPAZ}

Dzień informacyjny LIFE, kwiecień 2015

{module Galeria - Dzień informacyjny LIFE 2015}

Dzień informacyjny LIFE, lipiec 2014

{module Galeria - Dzień informacyjny LIFE}

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin