Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

Changes of particulate matter PM2.5 concentration

Results of constant measurements of concentration of particulate matter less than 2.5 µm (PM2.5), carried out in the Meteorological Observatory of the Departament of Climatology and Atmosphere Protection, Wrocław - Biskupin.

 
 

Meteorological background

The course of basic meteorological parameters (air temperature, relative humidity, rainfall intensity) recorded at the Meteorological Observatory Wrocław - Biskupin.

 
 
 
 
 
 

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin