Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

LIFE+

The LIFE+ programme is the only EU’s funding instrument focused exclusively on the environment. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.

LIFE began in 1992 and to date there have been four complete phases of the programme (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 and LIFE+: 2007-2013). During this period, LIFE has co-financed some 3954 projects across the EU, contributing approximately €3.1 billion to the protection of the environment.

The LIFE+ programme is divided into three thematic components:

  • NATURE AND BIODIVERSITY
  • ENVIRONMENTAL POLICY AND MANAGEMENT
  • INFORMATION AND COMMUNICATION

For more information see:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm (in English)
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ (in Polish)

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin