Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

LIFE-APIS/PL - ecological education

{module Galeria - LIFE-APIS/PL edu}

LIFE-APIS/PL in field

{module Galeria - LIFE-APIS/PL w terenie}

LIFE-APIS/PL in press

{module Galeria - LIFE-APIS/PL media}

LIFE-APIS/PL - boards

{module Galeria - LIFE-APIS/PL tablice}

2nd Scientific Conference "Air quality and health" - Wrocław 07-09.06.2017

{module Galeria - Konferencja JPAZ_II}

Scientific Conference "Air quality and health" - Wrocław 16-17.04.2015

{module Galeria - Konferencja JPAZ}

LIFE Information Day - April 2015

{module Galeria - Dzień informacyjny LIFE 2015}

LIFE Information Day - July 2014

{module Galeria - Dzień informacyjny LIFE}

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin