Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

Poster promoting the project in English:

LIFE-APIS poster

Project information board in Polish:

LIFE-APIS information board

Project leaflet in Polish:

LIFE-APIS leaflet (PL)

Project leaflet in English:

LIFE-APIS leaflet

Brochure informing about the Project in Polish:

LIFE-APIS brochure I

LIFE-APIS brochure II

Reports on the research "Environmental awareness of the inhabitants of the Lower Silesian Voivodship in the field of air quality" (in Polish):

REPORT I

REPORT II

Report "Assessment of the impact of meteorological and biometeorological conditions on the incidence of selected diseases for the city of Wroclaw" (in Polish):

REPORT

Report "Assessment of the impact of dust air pollution on the incidence of selected diseases for the city of Wroclaw" (in Polish):

REPORT

Report "The impact of meteorological factors on the concentration of air pollutants in the Lower Silesia area" (in Polish):

REPORT

Report "The impact of meteorological factors on the concentration of air pollutants in the Lower Silesia area" - 2016" (in Polish):

REPORT

Layman's Report:

LIFE-APIS/Pl - Layman's Report

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin