Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

On 9 Januray 2014 LIFE-APIS/PL Project joined Facebook. Feel invited to visit...

On 16 January 2014 LIFE-APIS/PL team meeting was held in Department of...

LIFE-APIS/PL website has been introduced.

On 5 November 2013 a  Regional Kick-off meeting LIFE was held in...

On 1 October we started working on the project ‘Air Pollution...

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin