Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

In June 2014 first boards with information about LIFE-APIS/PL were installed in Wrocław. The boards were installed at the Department of Climatology and Atmosphere Protection and Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection buildings as well as at the air monitoring station of Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection at Wiśniowa street.
Soon another information boards will be installed at the area of Lower Silesia and in the most important public offices in Wrocław.

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin