Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

We invite you to read the leaflet prmoting our project!

On 1 July 2014 the 7th Life+ Information Day was held in the Conference-Training Center of the “Nowe Horyzonty” Foundation (located by Bobrowiecka street 9 in Warsaw), organize...

In June 2014 first boards with information about LIFE-APIS/PL were installed in Wrocław...

A meeting of the LIFE-APIS/PL team was held on 25 May 2014 at the Department of Climatology and Atmosphere Protection...

There is the Polish version of our promotional flyer...

On 6th-9th May 22nd Cartographic School on "Geoinformatics and Atmospheric Science" was held at Książ Castle...

On 3th-5th April 2014 Umwelt im Wandel – Zmiany w środowisku (environmental changes) conference was held in Görlitz.  The conference was organized as a part of the project...

On 14 March 2014 the coordinator of the LIFE-APIS/PL Project Anetta Drzeniecka-Osiadacz...

On 30 January 2014 a workshop in the field of financial settlement...

On 31 October 2013 the first LIFE-APIS/PL team meeting was held at...

The project Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (LIFE-APIS/PL)

is financed with means of the European Union under the Financial Instrument LIFE+

and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin