System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Smog to nazwa mieszaniny zanieczyszczeń atmosferycznych; nazwa smog powstała z połączenia angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła) – fog intensified by smoke – mgła wzmocniona przez dym; odnosi się do sytuacji kiedy w wyniku synergii oddziaływania specyficznych warunków pogodowych (niska temperatura, brak wiatru, mgła) oraz zwiększonej emisji zanieczyszczeń (związanej głównie z intensywnym ogrzewaniem mieszkań) w przeciągu kilku dni dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń w powietrzu.
Wyróżnia się:

 • smog klasyczny (inne nazwy to: smog kwaśny, smog przemysłowy, smog londyński, smog redukcyjny, smog siarczanowy, kwaśna mgła przemysłowa) – mieszanina mgły, dymu i dwutlenku siarki; charakteryzującą się silnymi właściwościami redukcyjnymi;
  Kiedy można go zaobserwować? Podczas dni z mgłą (utrzymywanie się wysokiej wilgotności powietrza) i inwersją temperatury w układach antycyklonalnych (układach wyżowych).
  Jak i gdzie powstaje? głównie w dużych miastach i ośrodkach przemysłowych (powstawaniu smogu sprzyja usytuowanie ich w dolinach i kotlinach) wskutek znacznej emisji dwutlenku siatki, który w nasyconym parą wodną powietrzu utlenia się tworząc kwas siarkowy; ziarna pyłów i sole metali pełnią rolę katalizatorów, krople mgły tworzą aerozol kwasu siarkowego; charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego;
 • smog fotochemiczny (inne nazwy to: smog utleniający, smog Los Angeles) – mieszanina utleniająca o dużej koncentracji ozonu, nadtlenku wodoru i innych utleniaczy.
  Kiedy można go zaobserwować? Najczęściej latem podczas dużego ruchu samochodowego przy określonych warunkach atmosferycznych – wysokie temperatury, brak wiatru mogącego „przewietrzyć” miasto, duże promieniowanie, brak lub małe zachmurzenie
  Jak powstaje? Powstaje przy oddziaływaniu promieniowania UV w obecności węglowodorów i tlenków azotu, będących produktami spalania (głównie spaliny samochodowe).

  Charakterystyka Smog klasyczny Smog fotochemiczny
  temperatura powietrza od -1 °C do +4 °C od 24 °C do 32 °C
  wilgotność względna > 85 % (mgła) > 70 %
  prędkość wiatru cisza poniżej 3 m/s
  widzialność 30 m 800–1600 m
  okres występowania grudzień–styczeń sierpień–wrzesień
  główne paliwa ropa naftowa, węgiel ropa naftowa
  główne zanieczyszczenia pyły, CO, związki siarki 03,NOX, CO
  typ reakcji chemicznych redukcja utlenianie
  czas zjawiska wczesny ranek południe
  efekt oddziaływania na człowieka kaszel podrażnienie oczu
Cechy smogu klasycznego i fotochemicznego (Juda, Chróściel, 1974)
 
Źródło:
Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i Klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Juda J., Chróściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin