System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Modelowanie numeryczne pozwala na poznanie szczegółowej informacji o jakości powietrza w dowolnym miejscu, nawet tam, gdzie nie są prowadzone pomiary. Jakość i wiarygodność modelowania zależy od wielu czynników, przy czym do najważniejszych należy szczegółowość informacji o emisji zanieczyszczeń. Wypełniając niniejszą ankietę pomagają Państwo w opracowaniu szczegółowej bazy emisji zanieczyszczeń powietrza dla obszaru województwa dolnośląskiego. Gromadzone dane stanowią podstawę do modelowania jakości powietrza, pozwalającego na prognozowanie stężeń zanieczyszczeń dla obszaru Dolnego Śląska w dużej rozdzielczości przestrzennej (4 x 4 km).

Prognozy te wykonywane są w ramach projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia - LIFE-APIS/PL” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wyniki prognoz już wkrótce będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska na geoportalu, w aplikacji mobilnej oraz na piętnastu świetlnych tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie województwa.

Dane zbierane w ankiecie będą wykorzystane wyłącznie do modelowania jakości powietrza dla celów projektu oraz jako podstawa do oceny jakości powietrza wykonywanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Prosimy o możliwe precyzyjne wypełnienie ankiety. Jeżeli dane pole nie dotyczy Państwa budynku/lokalu, proszę pozostawić je puste.

Wybierz odpowiedni formularz z głównego menu:

1) Właściciel budynku jednorodzinnego

2) Administrator wspólnoty mieszkaniowej

3) Administrator obiektu użyteczności publicznej

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin