System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką promocyjną Projektu LIFE-APIS/PL.

W dniach od 6 do 9 maja na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się 22. Szkoła Kartograficzna, której hasłem przewodnim była „Geoinformatyka i nauki o atmosferze”. Organizatorem Szkoły  był Zakład Geoinformatyki i Kartografii we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja podzielona została na sześć paneli tematycznych, podczas których wygłoszono 24 referaty. Dodatkowo odbyła się sesja posterowa, podczas której przedstawiono 35 prac.

Z powodu braku ofert na poprzednio zamieszczone zapytanie ofertowe dot. wykonania i montażu tablic informacyjnych do projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, Zamawiający ponawia powyższe zapytanie. Termin składania ofert mija 14 maja 2014 o godz. 15:00.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem zadanym przez jednego z Oferentów, dla zapytania ofertowego na wykonanie i montaż tablic informacyjnych, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie i montaż tablic informacyjnych do projektu.

Szczegóły na stronie: Zapytania ofertowe

W dniach od 3 do 5 kwietnia 2014 roku w Görlitz odbyła się konferencja „Umwelt im Wandel – Zmiany w środowisku 2014”. Konferencja została zorganizowana w ramach działań projektu „Zmiany w środowisku – „Czarny Trójkąt” nabiera barw”. Nasz projekt na konferencji był reprezentowany przez panie Barbarę Kwiatkowską-Szygulską (specjalistkę ds. monitoringu i oceny jakości powietrza), Anne Ciesielską oraz Danutę Suwałę (specjalistki ds. modelowania jakości powietrza).

W ramach trzech sesji plenarnych przedstawiono aż 19 referatów, których problematyka dotyczyła:
- aktualnego stanu imisji i zmian zachodzących w środowisku
- lasów i zachodzących w nich zmian
- zmian w krajobrazie i użytkowaniu gruntów.

30 stycznia 2014 roku w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się warsztaty z zakresu rozliczenia umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. W warsztatach wzięła udział Żaneta Hajnowska (kierownik administracyjno-finansowy projektu LIFE-APIS/PL).

6 stycznia 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się kolejne spotkanie zespołu pracującego nad Projektem LIFE-APIS/PL. Spotkanie to było dobrą okazją do zaprezentowania pierwszych wyników badań oraz dopięcia najważniejszych spraw administracyjnych.

Najważniejszą częścią spotkania było przedstawienie przez dr inż Małgorzatę Werner możliwości modelu WRF-Chem oraz pierwsze wyniki jakie dzięki niemu otrzymano w naszym projekcie. Podczas spotkania przedstawiono również pierwsze materiały promujące Projekt.

9 stycznia 2014 roku projekt LIFE-APIS/PL pojawił się na facebooku.

Serdecznie zapraszamy: www.facebook.com/LifeApis

Rozpoczął działalność serwis internetowy projektu LIFE-APIS/PL.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin