System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W środę 10 grudnia 2014 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się bardzo ciekawy artykuł o zanieczyszczeniu powietrza we Wrocławiu.

W artykule pojawiły się wypowiedzi kilku ekspertów, wśród których aż dwóch z naszego Projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Projektu) oraz Świętosława Żyniewicz (specjalistka ds. monitoringu i oceny jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

W artykule pojawiło się również kilka informacji o naszym Projekcie! :)

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Restauracji Wieża Ciśnień we Wrocławiu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

Komitet sterujący powołuje się aby nadzorował merytoryczny nad przebiegiem realizacji projektu, w szczególności opiniowanie postępu prac realizowanych w trakcie projektu oraz zgłaszanie uwag dotyczących realizacji Projektu. Jest on organem, którego utworzenie zalecane jest przez Komisję Europejską. W założeniu skład Komitetu wchodzą specjaliści oraz reprezentanci głównych odbiorców Projektu. W naszym przypadku są to przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji ekologicznych:

W dniach 1-2 grudnia 2014 we Frankfurcie nad Menem odbył się kurs pt. ‘The Value of Adaptation to Climate Change’ organizowany przez Climate-KIC. Zajęcia miały formę intensywnych warsztatów z wykorzystaniem elementów pracy grupowej oraz krzyżowania wiedzy z różnych dziedzin. W kursie wzięło udział około 20 osób, głównie z krajów Unii Europejskiej. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i polityków pracujących w obszarach związanych z adaptacjami do zmian klimatu jak również do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz edukacyjnych zajmujących się problematyką zmian klimatu i adaptacji.

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

21 listopada 2014 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadzono kolejne testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Sodar będzie stanowił istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Przypominamy, że sodar powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. Z naszej strony za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

5 listopada 2014 r. dostarczono nam pyłomierz do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, który będzie częścią mobilnej stacji pomiarowej. Przekazaniu pyłomierza towarzyszyło krótkie przeszkolenie.

Mobilna stacja pomiarowa w naszym Projekcie będzie zbierała dane na obszarze Dolnego Śląska w miejscach w których nie ma stałego monitoringu. Dane te będą służyły do weryfikacji wyników modelowania jakości powietrza.

6 października 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL. Spotkanie to podsumowywało pierwszy rok naszej pracy. Na początku koordynator projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz dokonała krótkiego omówienia aktualnych spraw organizacyjno-finansowych , zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z zapytaniami ofertowymi oraz ogłoszonymi przetargami. Ustalono również przybliżony termin pierwszego spotkania Komitetu Sterującego.

Dziś w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery pełną parą ruszyły pierwsze testy polowe prototypowego sodaru bistatycznego. Powstające urządzenie będzie stanowiło istotną część mobilnej stacji pomiarowej, która w Projekcie LIFE-APIS/PL posłuży do oceny jakości powietrza na potrzeby weryfikacji modelu.

Urządzenie powstaje we współpracy z Maciejem Zarębskim z krakowskiej firmy ELAT, specjalizującej się w budowie urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w badaniach atmosfery. W projekcie LIFE-APIS/PL za zadanie odpowiedzialni są dr Paweł Netzel oraz dr Jacek Ślopek (specjaliści ds. modelowania warstwy granicznej).

W dniach od 19-23 września 2014 roku we Wrocławiu odbył się XVII Dolnośląski Festiwal Nauki. Festiwal był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania dzieciom i młodzieży tematyki związanej z jakością powietrza oraz promowania projektu LIFE-APIS/PL wśród najmłodszych.

W ramach naszego projektu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowano dwa wykłady dla najmłodszych. Pierwszy pt. „Czego nie widzisz, a czym oddychasz? Czyli o mikro potworach latających w powietrzu”, przygotowany we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Ochrony Środowiska, miał na celu zapoznanie najmłodszych z zanieczyszczeniami mogącymi występować w powietrzu. Studentki zaprezentowały kilka doświadczeń laboratoryjnych, które w prosty sposób ilustrowały te zanieczyszczenia.

Druga przygotowana przez nas propozycja to zajęcia pokazowo-warsztatowe pt. „Czy słońce i wiatr napędzą świat?”, które prezentowały różne formy i sposoby wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Zajęcia dla przedszkolaków przeprowadzili Dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik projektu) oraz dr Tymoteusz Sawiński (specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin