System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Odwiedzili nas dzisiaj uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Tymoteusz Sawiński (w naszym Projekcie specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia) wygłosił dla nich referat pt. "Warunki meteorologiczne a jakość powietrza w mieście".

 

 

Chcieliśmy serdecznie zaprosić do zapoznania się z nową broszurą informacyjną Projektu LIFE-APIS/PL!

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, podczas którego Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Tymoteusz Sawiński wygłoszą odczyt na temat "Ocena warunków biometeorologicznych jako element systemu prognozowania i ostrzegania w ramach Projektu LIFE-APIS/PL".

W piątek 27 marca 2015 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł o powietrzu na wrocławskim Bisupinie ("Biskupin jak Nowa Ruda").

W artykule jako eskpert wypowiedziała się Anetta Drzeniecka-Osiadacz (Kierownik Naszego Projektu).

Zapraszamy do lektury!

 

W zakładce "Nasze powietrze" można śledzić zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 z pomiarów wykonywanych w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław - Biskupin.

Zapraszamy!

W piątek 23 stycznia 2015 roku na posiedzeniu naukowym Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego swoje wystąpienie miały koordynator Projektu LIFE-APIS/PL dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Hanna Ojrzyńska (specjalista ds. modelowania jakości powietrza). Referaty miały na celu przybliżenie pracownikom Instytutu założeń, postępów prac oraz pokazanie dotychczasowych wyników prac Projektu LIFE-APIS/PL.

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w Konferencji „Jakość powietrza a zdrowie", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r., w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy (OSPIP) we Wrocławiu.

UWAGA! zmiana terminu nadsyłania abstraktów. Nowy termin to 10 marca 2015 r.

Więcej szczegółów TUTAJ

 

Czy mroźna pogoda może wpływać na jakość powietrza? Dobrej odpowiedzi na to pytanie dostarczają obserwacje z ostatnich, świątecznych dni, podczas których we Wrocławiu nastąpił znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza. Ilustrują to dane o stężeniu pyłu zawieszonego PM 2.5 , zarejestrowane na wszystkich trzech stacjach monitorujących ten parametr w naszym mieście.

Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Naszego Projektu) wystąpiła w programie "Zazieleniaj.dl dolnośląski niezbędnik ekologiczny", jako specjalistka od zanieczyszczeń powietrza. Odcinek reportażu dotyczył natomiast głównie Programu KAWKA. Program został wyemitowany na antenie TVP Wrocław w niedzielę 14.12.2014 r. o godzinie 10:40 (powtórka programu była w poniedziałek 15.12.2014 r. o godzinie 20:20.

Audycja Zazieleniaj.dl jest dofinansowana jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program można obejrzeć TUTAJ

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin