System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 5-6 listopada w Łodzi, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Polską Nagrodą Innowacyjności 2015, przyznawaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Wyróżnienie jest związane z realizowanym przez zakład projektem pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, dzięki któremu powstaną narzędzia ostrzegające przed zanieczyszczeniami powietrza na Dolnym Śląsku, w tym geoportal, tablice świetlne i aplikacja mobilna. Nagrodę odebrała dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, koordynator projektu LIFE-APIS/PL.

Informacje na temat spotkania informacyjno-szkoleniowego organizowanego w ramach naszego Projektu są dostępne na podstronie: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli gmin

21 października 2015 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze całego zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL. Podczas spotkania posumowany został kolejny rok naszej pracy praz ustalone zostały plany na najbliższe miesiące. Ustalono również przybliżony termin oraz tematykę planowanego spotkania informacyjno-szkoleniowego organizowanego w ramach Projektu.

Dziś na stronie www.biznes-plus.pl pojawił się artykuł "Innowacyjny sposób walki z zanieczyszczeniem powietrza" o naszym Projekcie! :)

Artykuł ma związek z nominacją Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015! :) Zapraszamy do lektury!

Link do artykułu:
http://www.biznes-plus.pl/polska-nagroda-innowacyjnosci/innowacyjny-sposob-walki-z-zanieczyszczeniem-powietrza/

Uprzejmie informujemy, że zostały zmienione adresy e-mail pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

uczestniczących w naszym projekcie na nową domenę uwr.edu.pl :)

5 października 2015 r. we Wrocławiu dobyła się wizyta studyjna „Jakość powietrza na Dolnym Śląsku – wszystko, co warto wiedzieć o systemie monitorowania środowiska”. Spotkanie miało związek z ogólnopolską kampanią „TworzyMY atmosferę”.

W dniach od 18-23 września 2015 roku we Wrocławiu odbył się XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki. Festiwal to bardzo dobra okazja do zaprezentowania dzieciom i młodzieży problematyki związanej z jakością powietrza oraz promowania projektu LIFE-APIS/PL.

W dniach od 6 do 10 września 2015 r. braliśmy udział w Konferencji European aerosol conferrence EAC2015, która odbyła się w Mediolanie.

Nasz projekt był reprezentowany przez  Anettę Drzeniecką-Osiadacz (koordynator projektu) oraz Tymoteusza Sawińskiego (specjalistę ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia).

Na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego pojawiła się informacja o nominacji Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, która jest związana z realizacją naszego Projektu. :)

W artykule pojawiło się również kilka informacji z naszych ostatnich działań. :)

Zapraszamy do lektury!

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i został nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015.

Nominacja ta jest związana z realizacją projektu "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL". :)


Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin