System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Sezon grzewczy sprzyja pogorszeniu się jakości powietrza. Aby ograniczać niekorzystne skutki tego zjawiska i przeciwdziałać im, niezbędna jest ogólnodostępna, wiarygodna informacja o skali potencjalnych zagrożeń.

Nowa aplikacja mobilna "NaszePowietrze" dostarcza prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na najbliższe 72 godziny i uzupełnia geoportal NaszePowietrze (powietrze.uni.wroc.pl). Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play.

Prognozy, generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin. Obszar objęty prognozami obejmuje całe województwo dolnośląskie, rozdzielczość przestrzenna prognoz wynosi 4 x 4 km. Oprócz informacji o jakości powietrza w aplikacji można również znaleźć informację o warunkach biometeorologicznych. Prognozy zanieczyszczeń prezentowane są w sześciostopniowej skali barwnej w klasach od „bardzo dobrej” do „bardzo złej”. Warunki biometeorologiczne prezentowane są w dziesięciostopniowej skali barwnej od stresu chłodu, przez warunki termoneutralne, po stres ciepła. Wyniki prognoz prezentowane są dodatkowo w postaci wykresów oraz szczegółowych zestawień wyników.

Geoportal i aplikacja mobilna „NaszePowietrze” powstały przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ramach Projektu pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1 grudnia 2016 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. ”Walka z niską emisją – zagrożenia i szanse dla gmin związane z działaniami antysmogowymi w województwie dolnośląskim” organizowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego – agendą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Sezon grzewczy powoli rozpędza się, co sprzyja pogorszeniu się jakości powietrza. Aby ograniczać niekorzystne skutki tego zjawiska i przeciwdziałać im, niezbędna jest ogólnodostępna, wiarygodna informacja o skali potencjalnych zagrożeń. Mając to na uwadze uruchomiliśmy Geoportal NaszePowietrze (adres: https://powietrze.uni.wroc.pl), prezentujący prognozy stężeń najważniejszych zanieczyszczeń powietrza, zagrażających mieszkańcom naszego regionu.

Prognozy te, generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin. Obszar objęty prognozami obejmuje całe województwo dolnośląskie, rozdzielczość przestrzenna prognoz wynosi 4 x 4 km.

Oprócz informacji o jakości powietrza na naszym Geoportalu można również znaleźć informację o warunkach biometeorologicznych oraz podstawowe prognozy warunków meteorologicznych.

Geoportal NaszePowietrze powstał przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ramach Projektu pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minął sezon grzewczy i wydawałoby się, że problem jakości powietrza chwilowo nas nie dotyczy. Jednak w ciepłej porze roku mamy do czynienia z innym zjawiskiem, zwiększającym się stężeniem ozonu troposferycznego. Ten szkodliwy składnik smogu letniego, powstaje w dolnej części atmosfery w reakcjach tlenków azotu, węglowodorów emitowanych przez samochody (nie tylko) w wyniku działania promieniowania słonecznego. Norma stężenia ozonu wynosi 120 µg/m3. Dni, kiedy średnie stężenie 8-godzinne jest wyższe niż ta wartość, nie powinno być więcej niż 25 w ciągu roku. Od początku 2016 przekroczenia normy we Wrocławiu zanotowano przez 15 dni, a to dopiero początek lata. Podwyższone stężenia ozonu mogą wpływać na upośledzenie funkcji oddechowych, nasilać objawy astmy, ograniczać funkcje płuc oraz przyczyniać się do przewlekłego zapalenia płuc. Badania przeprowadzone na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że wzrost stężenia ozonu powyżej 100 µg/m3 powoduje wzrost dziennej śmiertelności o 1-2 %, poziom powyżej 160 µg/m3 powoduje wzrost śmiertelności o 3-5 %, a powyżej 240 µg/m3 aż o 5-9 %.

25 maja 2016 r. Tymoteusz Sawiński brał udział w konferencji Startup: Wrocław. Podczas sesji Rozwój miast innowacyjnych technologicznie wygłosił referat  pt. "Projekt LIFE-APIS/PL - nietuzinkowa odpowiedź na problem jakości powietrza".

 

W dniach od 1 do 4 maja 2016 roku w Lizbonie obyła się międzynarodowa konferencja naukowa 8th International Workshop on Sand/Duststorms and Associated Dustfall. W konferencji wzięli udział przedstawiciele naszego projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała oraz Tymoteusz Sawiński mieli okazję promować nasz projekt.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele naszego Projektu. Dzięki temu mieliśmy okazję zaprezentować wyniki projektu LIFE-APIS/PL, jak również przybliżyć lokalne uwarunkowania dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. Podczas spotkania ustalono działania prowadzące do przygotowania uchwały antysmogowej.

Zdjęcie: www.irt.wroc.pl

 

W ostatnim czasie w ramach Projektu LIFE-APIS/PL przeprowadzone zostało badanie na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza. Celem badania było sprawdzenie jak mieszkańcy województwa oceniają jakość powietrza, jaka jest ich wiedza na temat zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń z nimi związanych oraz opinia na temat działań jednostek administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza, czy akceptacji dla działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, w którym przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych podczas sezonu grzewczego na przełomie stycznia i lutego 2016 r. W kwietniu 2016 r. po zakończeniu sezonu grzewczego badanie zostanie powtórzone. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań.

23 lutego 2016 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja Pracownia miast „Wrocław bez smogu” zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. Podczas spotkania przedstawiciele świata nauki, biznesmeni, urzędnicy, działacze społeczni, dziennikarze oraz mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o tym co zrobić aby poprawić jakości powietrza we Wrocławiu.

Na początku spotkania goście zostali powitani przez prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Leszka Frelicha redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Wrocław. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć wyniki wideosondy i wysłuchać propozycji mieszkańców Wrocławia, jak walczyć ze smogiem.

17 lutego 2016 r. w siedzibie współbeneficjenta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze całego zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL.

Podczas pierwszej części spotkania dr hab. Maciej Kryza, prof. Uwr zaprezentował najnowsze wyniki ostatnich prac zespołu zajmującego się modelowaniem. Podczas wystąpienia przedstawione zostały pierwsze wyniki prognoz jakości powietrza, które zostały uruchomione 1 grudnia 2015 r., oraz wyniki ich wstępnej weryfikacji. Weryfikacja prognoz jest bardzo ważnym etapem w naszej pracy, dlatego też prognozy nie są jeszcze dostępne on-line dla wszystkich.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin