System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Czy mroźna pogoda może wpływać na jakość powietrza? Dobrej odpowiedzi na to pytanie dostarczają obserwacje z ostatnich, świątecznych dni, podczas których we Wrocławiu nastąpił znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza. Ilustrują to dane o stężeniu pyłu zawieszonego PM 2.5 , zarejestrowane na wszystkich trzech stacjach monitorujących ten parametr w naszym mieście.

Gwałtowny wzrost stężeń PM2.5, który nastąpił w nocy z 26 na 27 grudnia i utrzymywanie się wysokich stężeń tego parametru w dniach następnych było bardzo wyraźnie powiązane ze zmianą sytuacji pogodowej. Ochłodzenie, które nastąpiło w drugim dniu Świąt zaskutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło, a w konsekwencji znacznie zwiększyła się również emisja zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z pieców domowych opalanych węglem, koksem lub drewnem (tak zwana niska emisja). W warunkach miejskich efekt ten najsilniej zaznacza się w dzielnicach, gdzie większość domów nie jest podłączona do sieci ciepłowniczej (dzielnice willowe, stare budownictwo).

W nocy z 26 na 27 grudnia niekorzystne warunki aerosanitarne związane z niską temperaturą powietrza spotęgowała dodatkowo bezwietrzna pogoda i bezchmurne niebo. Brak wiatru utrudniał skuteczne rozpraszanie zanieczyszczeń powietrza i sprzyjał ich kumulacji na obszarze miasta, brak chmur natomiast umożliwiał swobodne wypromieniowanie ciepła, silne wychłodzenie powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery i powstanie tak zwanej inwersji termicznej. Jej powstanie utrudnia, a często nawet uniemożliwia swobodne wznoszenie się dymu kominowego i powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń blisko ich źródła, przy powierzchni ziemi. Konsekwencją takich warunków było apogeum stężenia pyłu PM2.5, które sięgnęło poziomu 100 μg/m3. W kolejnych dniach, mimo ciągle utrzymującego się mrozu warunki aerosanitarne były nieco korzystniejsze. Działo się tak głównie za sprawą silniejszego wiatru, sprzyjającego przewietrzaniu miasta.

Niskie stężenia zanieczyszczeń obserwowane w okresie przedświątecznym były również związane z warunkami pogodowymi. Wysoka jak na tą porę roku temperatura powietrza nie zmuszała do intensywnego palenia w piecach. Dobrym warunkom aerosanitarnym sprzyjała również pogoda niżowa z silnym zachodnim wiatrem, który stale przynosił nad Wrocław świeże masy powietrza i „na bieżąco” usuwał zanieczyszczenia z obszaru miasta

autor: dr Tymoteusz Sawiński 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin