System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

5 listopada 2013 roku w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie Regional Kick-off meeting LIFE 2012. Podczas spotkania przedstawiono ponad 20 projektów, które uzyskały w bieżącym roku dofinansowanie w ramach programu LIFE+. Nowi beneficjenci pochodzący z Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier zapoznali się również z zasadami realizacji projektów.

 Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany: ze strony beneficjenta (Uniwersytet Wrocławski) przez Anettę Drzeniecką-Osiadacz (koordynatora projektu) oraz Żanetę Hajnowską (kierownika administracyjno-finansowego), a ze strony współbeneficjenta (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przez Piotra Cyganka (dyrektora wrocławskiego WIOŚ). W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz zespołu monitorującego ASTRALE, a także NFOŚiGW, jako jednostki współfinansującej ze strony Polski.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin