System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Jakość powietrza we Wrocławiu w marcu 2018 r.

 

Koniec sezonu grzewczego 2017/2018 charakteryzował się zmiennymi warunkami pogodowymi i tym samym dużą zmiennością stężeń zanieczyszczeń powietrza zarówno w ciągu doby, jak i w skali miesiąca. W pierwszej dekadzie marca było jeszcze bardzo zimno, wtedy też zanotowane zostały maksymalne stężenia pyłu zawieszonego dla tego miesiąca, średnie dobowe stężenie pyłu PM2.5 przekraczało 100 µgm-3. Kontynuowane były również pomiary mobilne z wykorzystaniem drona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury - RAPORT

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin