System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, J. M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, J. M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Dr hab. inż. Cezary Madryas.

W konferencji wzięło udział 111 osób reprezentujących jednostki naukowe, instytucje medyczne, samorządy, jak również firmy komercyjne, świadczące usługi w zakresie jakości powietrza. Podczas trzech dni łącznie zaprezentowano 40 referatów oraz 22 postery. Konferencja została podzielona na sesje:

  • Podsumowanie projektu LIFE-APIS/PL:

"Project LIFE-APIS/PL: 4 years of experience" Anetta Drzeniecka-Osiadacz

"Air quality forecasting results – LIFE-APIS/PL" Maciej Kryza, Małgorzata Werner, Kinga Wałaszek

"Jakość powietrza na Dolnym Śląsku" Barbara Kwiatkowska-Szygulska

  • Badania i analizy jakości powietrza:

"Contribution of high PM10 episodes to the overall exposure" Paweł Durka, Joanna Strużewska, Jacek W. Kamiński

"The role of precursor emissions on ground level ozone concentrations" Kinga Wałaszek, Maciej Kryza, Małgorzata Werner

"Short-term air quality forecast system in podkarpackie voivodeship" Małgorzata Paciorek

"The impact of road transport on air quality in selected Polish cities" Anna Chlebowska-Styś, Dominik Kobus, Maciej Zathey, Izabela Sówka

"Ambient particulates mass concentration and PM2.5 to PM10 ratio in the Polish countryside" Tomasz Olszowski

"Air quality in complex terrain on the example of Karpacz area (Karkonosze Mts., SW Polnad)" Daria Bilińska, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Modzel, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński

"The role of mountains-valley Breeze on PM10 concentrations with the Sudetes as an example" Mieczysław Sobik, Marek Błaś

"Legal regulations on odour in Poland and in selected countries around the World" Izabela Sówka

"Estimation of intensity and hedonic quality of odour mixtures by electronic nose" Bartosz Szulczyński, Jacek Gębicki

"Evaluation of the efficiency of biofilter deodorization by electronic nose and sensory analysis" Bartosz Szulczyński, Jacek Gębicki, Jacek Namieśnik

"Microbiological assessment of indoor and outdoor air quality in a wastewater treatment plant" Amelia Staszowska

"Urban boundary layer characteristics and relationship with particulate matter concentration during air pollution episodes" Daria Bilińska, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński

"Indoor and outdoor air quality in Silesian kindergartens, Poland" Ewa Błaszczyk, Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Danuta Mielżyńska-Švach

"The role of pollutant deposition on spruce growth dynamics in the Jelenia Góra Basin as an example" Marek Błaś, Mieczysław Sobik, Michał Godek

  • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka:

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i jego prawna ochrona w ujęciu historycznym" Krystyna Pawlas

"Skutki zdrowotne ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza u kobiet w ciąży i dzieci" Wojciech Hanke

"Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from selected types of grills as a risk of lung cancer" Artur Badyda, Kamila Widziewicz, Wioletta Rogula-Kozłowska, Grzegorz Majewski, Izabela Jureczko, Anna Gayer, Dominika Mucha, PiotrDąbrowiecki

"Association between short-term exposure to traffic-related air pollutants and incidence of cerebral infarction: time series analysis" Radosław Czernych, Artur Badyda, Michalina Bielawska, Paweł Zagożdżon

"Cardiovascular consequences of the environmental expose to particulate matter" Paweł Gać, Rafał Poręba, MałgorzataPoręba, Krystyna Pawlas

"Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci, szczególnie na alergie i choroby układu oddechowego" Ewa Willak-Janc

"Krakow citizens’ exposure to particulate matter concentration (PM2.5): indoor and outdoor" Monika Ścibor, Nikodem Targosz, Katarzyna Dawiec, Bartosz Balcerzak

"Classical and photochemical smog- the implication of the diffe-rences between these phenomena for public health practice" Bartosz Balcerzak, Monika Ścibor

"The air pollution of Polish health resorts in terms of spa treatment" Magdalena Kuchcik, Kinga Hildebrandt

"Assessment of NO2 immission and biothermal conditions in Legnica (2005-2014)" Robert Krzysztof Sobolewski

  • Jakość powietrza a emisja zanieczyszczeń:

"Quantitative assessment of PM2.5 sources and their seasonal variation in Krakow" Lucyna Samek, Zdzislaw Stegowski, Leszek Furman, Katarzyna Styszko, Katarzyna Szramowiat, Joanna Fiedor

"Evaluation of ecosystem–atmosphere interactions in terms of CO2, N2O and CH4 emissions in urban grasslands" Yaroslav Bezyk, Maxim Dorodnikov, Izabela Sówka, Łukasz Pachurka

"Pomiary pyłu w powietrzu atmosferycznym jako metody poszukiwania źródeł niskiej emisji" Krzysztof Pawłowski

"Weryfikacja urządzeń grzewczych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza - autorskie certyfikaty i znaki budynków "PreQurs” Adolf Mirowski

"ViaZone Mobilny System Zarządzania Ruchem Robert Konieczny

  • Metodyczne i techniczne problemy pomiarów jakości powietrza:

"Mobile measurements of particulate matter spatial distribution in Małopolska and Silesia regions" Jakub Bartyzel, Michał Gałkowski, Łukasz Chmura, Mirosław Zimnoch, Anita Bokwa, Jolanta Godłowska, Wisław Kaszowski

"Pragmatics of mobile particulate matter measurements in urban and mountain areas - experiences from LIFE-APIS/PL project" Daria Bilińska, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Modzel, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński

"Wykorzystanie BSL w pomiarach jakości powietrza" Mateusz Zych

"Using low-cost PM monitors to detect local changes of air quality" Mariusz Rogulski

"Comparison of measurement properties of different optical dust sensors" Andrzej Szczurek, Marek Badura, Marta Lewczuk, Piotr Batog

"Genotoxicity and cytotoxicity biomonitoring of particulate ambient air pollutions" Maciej K. Bełcik, Katarzyna Piekarska

  • Udostępnianie informacji o jakości powietrza – aspekty metodyczne, polityczne, społeczne:

"Emission and an energetic mix in polish realities in relation to the Paris agreement" Aureliusz Mikłaszewski

"Social and environmental awareness of exposure to air pollution" Dominika Mucha, Anna Gayer, Artur Badyda

"Smartphone application based study regarding inflammatory effects of air pollution" Jonatan Nowakowski, Wojciech Czak, Aleksander Łaba, Anna Gładka, Jacek Czubak, Tomasz Zatoński

"Geoportal „NaszePowietrze" Tymoteusz Sawiński

  • Sesja posterowa:

"Variability of particulate matter concentration (PM10, PM2.5) in mountainous region: a case study from Tatra Mountains" Łukasz Chmura, Michał Gałkowski, Krzysztof Cieniawski, Jakub Bartyzel, Mirosław Zimnoch

"Spatial and seasonal variability in the mobility of the selected elements bounded to the submicron PM1 particles" Kamila Widziewicz, Wioletta Rogula-Kozłowska, Grzegorz Majewski, Malwina Tytła, Patrycja Rogula-Kopiec, Katarzyna Nocoń

"The comprehensive estimation of carbonaceous pollution sources in PM10 of Lower Silesia" Elżbieta Kosztowniak, Maciej Górka, Agnieszka Witkowska, Anita Lewandowska

"Relations between atmospheric dust composition and meteorological conditions: a case study from Sosnowiec (Poland)" Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek, Mieczysław Leśniok, Beata Smieja-Król

"Air quality according to CAQI index in selected cities in Poland" Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

"Evaluating the quality of the forecasts of atmospheric SO2 concentration in an urban agglomeration" Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Ewelina Sendek-Matysiak

"Effects of boundary layer dynamic on urban aerosols concentration during fair-weather condition in Wrocław (SW Poland)" Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Tymoteusz Sawiński, Piotr Muskała, Magdalena Korzystka-Muskała, Marek Kowalczyk

"Below-cloud scavenging of atmospheric aerosols with aerodynamic diameter less than 2.5 μm" Tymoteusz Sawiński, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała

"Atmospheric circulation conditionings of PM10 concentration over Lower Silesia" Hanna Ojrzyńska, Małgorzata Werner

"Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene" Łukasz Pachurka, Agnieszka Gruszecka-Kosowska, Dominik Kobus, Izabela Sówka

"Adverse health effects of air pollution in Lower Silesian and Łódź voivodeships" Łukasz Adamkiewicz, Anna Gayer, Dominika Mucha, Artur Badyda, Krzysztof Skotak

"Mutagenicity of road pollutants adsorbed on spider webs in Wrocław (Poland)" Justyna Rybak, Radosław Rutkowski, Katarzyna Piekarska, Maciej Bełcik

"The role of biological methods in the municipal management odor nuisance reduction strategy" Agnieszka Grzelka, Urszula Miller, Izabela Sówka

"Indoor PM10 particulate matter pollution assessment during the smog events Jakub Bartyzel, Michał Gałkowski, Katarzyna Smoleń, Mirosław Zimnoch, Łukasz Chmura

"PM air pollution inside beauty salons" Patrycja Rogula-Kopiec, Józef S. Pastuszka, Wioletta Rogula-Kozłowska, Walter Mucha

"The concept of home air quality management system for individual consumers" Piotr Batog

"Knowledge and attitudes towards air pollution. How has it changed among residents of Lower Silesia region during theyear?" Anna Gładka, Jonatan Nowakowski, Jagoda Ukleja, Tomasz Zatoński

"Air pollution awareness amongst physically active people" Jacek Jagiełło, Konstancja Kaźmierowska, Michał Kościowski, Łukasz Machała, Tomasz Zatoński

"The stimulus conditions of Kłodzko and Polanica Zdrój climate" Arkadiusz Głogowski, Krystyna Bryś

"Application of the HYSPLIT model for the analysis of source areas of ragweed pollen for Wrocław" Daria Bilińska, Carsten Ambelas Skjøth, Małgorzata Werner, Maciej Kryza, Małgorzata Malkiewicz, Justyna Krynicka, Anetta Drzeniecka-Osiadacz

"Is pollen air pollution?" Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Małgorzata Malkiewicz, Justyna Krynicka

"Jakość powietrza na Dolnym Śląsku" Wojewódzki Inspektorat Ochorny Środowiska

Konferencja była okazją do wymiany poglądów dotyczących zanieczyszczeń powietrza oraz jego wpływem na zdrowie człowieka wśród przedstawicieli różnych instytucji. Duże zainteresowanie konferencją sygnalizuje jak ważnym problemem w dzisiejszych czasach jest jakość powietrza oraz jak dużo działań należy jeszcze podjąć. Spotkanie to pokazało również, że projekt jakim jest LIFE-APIS/PL jest potrzebny, do sygnalizowania obszarów problemowych oraz do dawania wskazówek na rzecz poprawy jakości powietrza dla społeczności, władz samorządowych oraz innych instytucji.

Streszczenia wystąpień (“Book of Abstracts”) dostępne są w internecie pod adresem: http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/images/2nd_Symposium_Air_Quality_and_Health_Book_of_Abstracts_Wroclaw_2017.pdf

{module Galeria - Konferencja JPAZ_II}

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin