System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

1 grudnia 2016 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. ”Walka z niską emisją – zagrożenia i szanse dla gmin związane z działaniami antysmogowymi w województwie dolnośląskim” organizowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego – agendą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele 44 gmin regionu oraz naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujący się problematyką jakości powietrza. Spotkanie było podzielone na trzy panele tematyczne:

  • Niska emisja – co wiemy o zanieczyszczeniach powietrza?
  • Czy gminy potrzebują wiedzy o źródłach emisji?
  • Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza – wymagania prawne a rzeczywistość

Dwie pierwsze sesje składały się z prezentacji zaproszonych ekspertów oraz części przeznaczonej na dyskusję. Natomiast sesja trzecia miała formę otwartego panelu dyskusyjnego, podczas którego przedyskutowano następujące problemy:

  • Dobre praktyki w gminach w zakresie ograniczenia niskiej emisji
  • Jakie są wymagania samorządów wobec rządu w świetle poprawy jakości powietrza?
  • Jakie działania podejmują władze województwa by zmniejszyć problem zanieczyszczenia powietrza w województwie, a jakie są oczekiwania gmin wobec władz województwa?
  • Propozycja modelu współpracy z gminami
  • Propozycje rozwiązań najważniejszych problemów
  • Możliwości finansowania

Poniżej udostępniono prezentacje ze spotkania:

Geoportal "NaszePowietrze" - źródło informacji o jakości powietrza na Dolnym Śląsku

Jakość powietrza na Dolnym Śląsku

Zdrowotne skutki życia w zanieczyszczonym powietrzu

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin