System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniu 18 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele naszego Projektu. Dzięki temu mieliśmy okazję zaprezentować wyniki projektu LIFE-APIS/PL, jak również przybliżyć lokalne uwarunkowania dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. Podczas spotkania ustalono działania prowadzące do przygotowania uchwały antysmogowej.

Zdjęcie: www.irt.wroc.pl

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin