System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 1 do 4 maja 2016 roku w Lizbonie obyła się międzynarodowa konferencja naukowa 8th International Workshop on Sand/Duststorms and Associated Dustfall. W konferencji wzięli udział przedstawiciele naszego projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała oraz Tymoteusz Sawiński mieli okazję promować nasz projekt.

Dodatkowo podczas prezentacji posterowych przedstawiono wyniki prac prowadzonych w ramach projektu:

  • Impact of meteorological factors on PM2.5 below-cloud scavenging processes – a case study from Wrocław (Poland) (autorzy: A. Drzeniecka-Osiadacz, T. Sawiński, M. Korzystka-Muskała, P. Muskała)
  • Boundary Layer dynamics and relationship with particulate matter PM2.5 concentrations in Wrocław (SW Poland) (autorzy: A. Drzeniecka-Osiadacz, T. Sawiński, P. Muskała, M. Korzystka-Muskała, M. Kowalczyk)

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin