System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

23 lutego 2016 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja Pracownia miast „Wrocław bez smogu” zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. Podczas spotkania przedstawiciele świata nauki, biznesmeni, urzędnicy, działacze społeczni, dziennikarze oraz mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o tym co zrobić aby poprawić jakości powietrza we Wrocławiu.

Na początku spotkania goście zostali powitani przez prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Leszka Frelicha redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Wrocław. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć wyniki wideosondy i wysłuchać propozycji mieszkańców Wrocławia, jak walczyć ze smogiem.

 Podczas kolejnej części spotkania przedstawione zostały referaty:

  • Podsumowanie warsztatów na temat Programu KAWKA: "Uciepłowniamy wrocławskie kamienice" przedstawiony przez Krzysztofa Stanisławiaka prezesa Agencji Promocji Energii
  • Sztokholm jako przykład wzorcowego, ekologicznego miasta przedstawiony przez Tomasza Śmilgiewicza dyrektora sprzedaży w Fortum Power and Heat Polska
  • Elektryczne i hybrydowe autobusy jako sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w mieście przedstawiony przez Małgorzatę Durdę dyrektora ds. Sprzedaży Autobusów w Volvo Polska
  • Kolej aglomeracyjna jako najlepszy sposób na ograniczenie ruchu aut wokół aglomeracji wrocławskiej, przykłady rozwiązań przedstawiony przez Jerzego Michalaka wicemarszałka Dolnego Śląska
  • Niska emisja - wielki problem. Jak walczyć o czyste powietrze przedstawiony przez Marka Bednarza dyrektora Sprzedaży Viessmann Sp.z.o.o.
  • Co nas najbardziej truje, jakie są skutki dla ludzi, zwłaszcza zdrowotne? przedstawiony przez prof. Izabelę Sówkę z  Politechniki Wrocławskiej
  • Proekologiczne rozwiązania na wzorcowym osiedlu Nowe Żerniki (Wuwa2) przedstawiony przez Zbigniewa Maćkówa przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów oraz kuratora d.s. architektury ESK 2016
  • Jak ze smogiem poradzili sobie w innych miastach? - najlepsze przykłady ze świata, na których możemy się wzorować przedstawił Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego.

Na koniec odbyła się debata prowadzona przez Mateusza Kokoszkiewicza w której udział wzięli: Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, dr hab. inż. Maciej Kruszyna z Politechniki Wrocławskiej, Maciej Bogdan Tomaszewski, członek zarządu i dyrektor Handlu i Rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży w Fortum Power and Heat Polska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Problemy rozważane podczas debaty dotyczyły zarówno doraźnych działań we Wrocławiu, które mogłyby poprawić jakość powietrza, jak i planów na najbliższe 10 lat. Pod koniec debaty swoje pytania mogli zadawać pozostali uczestnicy konferencji.

Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany przez Anettę Drzeniecką-Osiadacz, Magdalenę Korzystkę-Muskałę, Piotra Muskałę (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Barbarę Kwiatkowską-Szygulską i Świętosławę Żyniewicz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin