System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

17 lutego 2016 r. w siedzibie współbeneficjenta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze całego zespołu pracującego nad projektem LIFE-APIS/PL.

Podczas pierwszej części spotkania dr hab. Maciej Kryza, prof. Uwr zaprezentował najnowsze wyniki ostatnich prac zespołu zajmującego się modelowaniem. Podczas wystąpienia przedstawione zostały pierwsze wyniki prognoz jakości powietrza, które zostały uruchomione 1 grudnia 2015 r., oraz wyniki ich wstępnej weryfikacji. Weryfikacja prognoz jest bardzo ważnym etapem w naszej pracy, dlatego też prognozy nie są jeszcze dostępne on-line dla wszystkich.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji wyników zakończonych na początku roku prac nad geoportalem oraz aplikacją mobilną. Po raz pierwszy zostały one zaprezentowane wszystkim osobom związanym z projektem. Ponieważ obecnie testowana jest funkcjonalność i czytelność zaproponowanych rozwiązań, dyskusja przeprowadzona po prezentacji będzie bardzo pomocna w ustaleniu zakresu ostatecznych poprawek. 

 

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin