System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

19 czerwca 2015 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery (ZKiOA) Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach naszego Projektu.
Podczas spotkania koordynator projektu, Anetta Drzeniecka-Osiadacz przedstawiła podsumowanie ostatnich działań prowadzonych w ramach Projektu. Następnie Barbara Kwiatkowska-Szygulska (przedstawiciel współbeneficjenta – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przedstawiła najważniejsze informacje na temat stanu jakości powietrza w województwie dolnośląskim na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska – klasyfikacja stref 2014.

Przedstawiciele naszego zespołu przedstawili również następujące wyniki ostatnich prac. Przedstawione zostały następujące zadania i problemy:

  • Modelowanie jakości powietrza i warunków biometeorologicznych – Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławski)
  • Aktualizacja i implementacja bazy emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego dla województwa dolnośląskiego – Anna Urbanowska, Piotr Muskała (Uniwersytet Wrocławski)
  • Ocena warunków biometeorologicznych na terenie województwa dolnośląskiego ze wstępnym podsumowaniem ekspertyz medycznych – Tymoteusz Sawiński (Uniwersytet Wrocławski)
  • Weryfikowanie wyników modelowania – mobilna stacja pomiarowa – Anetta Drzenicka-Osiadacz (Uniwersytet Wrocławski)
  • System upowszechniania informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych – Tymoteusz Sawiński, Arkadiusz Remut (Uniwersytet Wrocławski)

Po prezentacjach był czas na krótką dyskusję, dotyczącą przedstawionych zagadnień.

Głównym dyskutowanym tematem był problem systemu upowszechniania informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych, a w szczególności czytelność zaproponowanej przez nasz zespół koncepcji multimedialnych tablic wyświetlających wybrane parametry jakości powietrza.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin