System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

4 grudnia 2015 r. w Sali im. J. Czekanowskiego w budynku Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”. Podczas spotkania koordynator projektu, Anetta Drzeniecka-Osiadacz przedstawiła podsumowanie ostatnich działań prowadzonych w ramach Projektu. Następnie był czas na dyskusję, dotyczącą przedstawionych zagadnień. Głównym poruszonym problemem był system upowszechniania informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych, w szczególności kwestia geoportalu oraz aplikacji mobilnej.

Po zakończeniu spotkania członkowie Komitetu Sterującego wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym „Wiedza o emisji zanieczyszczeń jako element strategii ochrony powietrza w gminach”; które zostało zorganizowane w ramach naszego Projektu. 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin