System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

4 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Wiedza o emisji zanieczyszczeń jako element strategii ochrony powietrza w gminach”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach naszego projektu dla przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego oraz osób zajmujących się emisją zanieczyszczeń. W spotkaniu wzięło udział 60 osób. Zostało ono zorganizowane aby przybliżyć sposoby inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na poziomie gmin, pokazać jak wykorzystywana jest inwentaryzacja emisji na potrzeby oceny jakości powietrza w skali lokalnej, pokazać możliwość wykorzystania prognoz jakości powietrza na potrzeby władz samorządowych i społeczeństwa, jak również pomóc w interpretacji danych z prognozowania w odniesieniu do wyników pomiarów z sieci Państwowego Monitoringu Środowiska

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia przez panią Barbarę Kwiatkowską-Szygulską (przedstawiciel współbeneficjenta WIOŚ we Wrocławiu) do tematyki warsztatów. Następnie uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z głównymi założeniami Projektu LIFE-APIS/PL (referat wygłoszony został przez Anettę Drzeniecką-Osiadacz – koordynator projektu). Podczas szkoleniowej części spotkania wygłoszone zostały 4 referaty, które były uzupełniane ciekawą dyskusją:

  • System pomiarów i ocen jakości powietrza na Dolnym Śląsku (Świętosława Żyniewicz – WIOŚ we Wrocławiu)
  • Znaczenie pomiarów w weryfikacji wyników modelowania jakości powietrza/Rola emisji dla modelowania stężeń zanieczyszczeń (Kinga Wałaszek – Uniwersytet Wrocławski)

Na zakończenie spotkania Radosław Gawlik (DAS) przedstawił uczestnikom spotkania inicjatywę społeczną na rzecz poprawy jakości powietrza – Dolnośląski Alarm Smogowy.

Materiały ze szkolenia są dostępne pod adresem: http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/aktualnosci/143-szkolenie-prezentacje

 

 

 

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin