System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W najnowszym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego” pojawił się artykuł (str. 29) o Polskiej Nagrodzie Innowacyjności 2015 dla Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery (wyróżnienie to jest związane z realizacją w Zakładzie naszego projektu). W artykule pojawiły się również najważniejsze informacje o ostatnich pracach powadzonych w ramach Projektu.

„Przegląd uniwersytecki” to pismo społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do lektury! :)
Link do Przeglądu Uniwersyteckiego (NR 4/209/2015): http://issuu.com/universityofwroclaw/docs/pu_2015_04

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin